[Share] Phương pháp, kỹ thuật chứng mình Bất Đẳng Thức

Chuyên mục 'Diễn đàn Toán học' bởi bantot, 15 Tháng hai 2016.

  1. Bộ tài liệu rất hay gồm 3 tập về phơng pháp và kỹ thuật chứng minh bất đẳng thức:

    - Tập 1: Chuyên đề và tuyển tập nhỏ
    - Tập 2: Các tuyển tập của tác giả Việt Nam
    - Tập 3: Các tuyển tập của tác giả nước ngoài

    [​IMG]