Sinh học 11 Bài 34 - Sinh trưởng ở thực vật

Chuyên mục 'Diễn đàn Sinh Học' bởi butchimau, 7 Tháng mười 2014.

 1. Bài 34 - Sinh trưởng ở thực vật

  PHẦN I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM.


  I. Khái niệm:

  - Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.

  II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

  1. Các mô phân sinh

  - Mô phân sinh là nhóm các tế bào thực vật chưa phân hoá, duy trì được khả năng nguyên phân trong suốt đời sống của cây.
  - Có các loại mô phân sinh sau: mô phân sinh đỉnh thân, đỉnh rễ, mô phân sinh bên, mô phân sinh lóng (ở cây 1 lá mầm).

  2. Sinh trưởng sơ cấp

  - Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh.
  => Kết quả: Làm tăng chiều dài của thân và rễ.

  3. Sinh trưởng thứ cấp

  - Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do mô phân sinh bên (tầng phát sinh) hoạt động tạo ra do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở cây 2 lá mầm.
  => Kết quả: Làm tăng đường kính của thân cây, tạo gỗ lõi, gỗ dác và vỏ.

  4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của thực vật

  a. Các nhân tố bên trong
  - Đặc điểm di truyền, các thời kỳ sinh trưởng của giống, của loài cây.
  b. Các nhân tố bên ngoài
  - Nhiệt độ, hàm lượng nước, ánh sáng, Oxy, các chất dinh dưỡng.

  PHẦN II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
  1. Những nét hoa văn trên đồ gỗ xuất xứ từ đâu?
  Trả lời: Từ vòng năm
  + Các vòng đồng tâm với màu sáng và tối xen kẽ là vòng năm.
  + Dựa vào vòng năm xác định tuổi cây, chất lượng gỗ tốt hay xấu, già hay trẻ.

  2. Dựa vào vòng gỗ, xác định tuổi cây như thế nào ?

  Trả lời: Mỗi năm cây cho một vòng gỗ màu sáng (sinh trưởng vào mùa mưa) và một vòng gỗ màu sẫm (sinh trưởng vào mùa khô).

  3. Quan sát thân cây cắt ngang thấy có 5 vòng sáng và 5 vòng tối xen kẽ nhau.Hỏi cây đó mấy tuổi?

  Trả lời: 5 tuổi
   
 2. rangsuzirconia87

  rangsuzirconia87 Thành viên