Sinh học 11 bài 36 - Phát triển ở thực vật có hoa

Chuyên mục 'Diễn đàn Sinh Học' bởi butchimau, 7 Tháng mười 2014.

 1. Sinh học 11 bài 36
  PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA
  I. Phát triển là gì?
  - Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống bao gồm 3 quá trình liên quan đến nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể (rễ, thân, lá,...)

  II. Những nhân tố chi phối sự ra hoa

  1. Tuổi của cây

  - Tùy vào giống, loại mà đến độ tuổi xác định thì cây ra hoa.
  Quan sát hình 36 và trả lời câu hỏi: Khi nào cây cà chua ra hoa, dựa vào đâu để xác định tuổi của thực vật một năm?
  Cây cà chua thuộc loài cây có phản ứng quang chu kì trung tính, khi cây cà chua đến tuổi xác định cụ thể là khi có đã có 14 lá sẽ ra hoa. Đối với những thực vật một năm tuổi dựa (có phản ứng quang kì trung tính) người ta xác định tuổi theo số lá trên thân.

  2. Nhiệt độ thấp và quang chu kỳ

  a. Nhiệt độ thấp

  - Một số loại thực vật chỉ ra hoa khi điều kiện nhiệt độ thấp hoặc hạt được xử lí to thấp.
  - Hiện tượng cây ra hoa phù thuộc vào nhiệt độ gọi là xuân hóa.

  b. Quang chu kỳ

  - Sự ra hoa phục thuộc vào tương quan độ dài ngày và đêm. Dựa vào quang chu kỳ có 3 nhóm cây: cây ngày dài, cây ngày ngắn và cây trung tính.

  c. Phitocrom

  - Là sắc tố cảm nhận quang chu kỳ của thực vật
  - Một số loại hạt mẫn cảm với ánh sáng thì Phitocrom là sắc tố nảy mầm.

  3. Hoocmôn ra hoa

  - Hoocmon ra hoa là chất hữu cơ được hình thành trong lá và được vận chuyển đến các điểm sinh trưởng của thân làm cây ra hoa.

  Cơ chế nào chuyển cây từ trạng thái sinh dưỡng sang trạng thái ra hoa ở điều kiện chu kì quang thích hợp?
  Trong lá sẽ hình thành hoocmon ra hoa (florigen) nếu ở điều kiện quang chu kì thích hợp sau đó di chuyển vào đỉnh sinh trưởng của thân kích thích cây ra hoa.

  III. Mối quan hệ sinh trưởng và phát triển

  - Hai quá trình sinh trưởng và phát triển có liên quan đến nhau, là 2 mặt của chu trình sống của cơ thể thực vật. Thực vật sinh trưởng gắn liền với phát triển và phát triển dựa trên cơ sở sinh trưởng.

  IV. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển

  - Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng: Ví dụ trong nông nghiệp người ta có thể điều khiển được sự sinh trưởng của thực vật theo ý muốn để tạo ra hiệu quả thu hoạch.
  - Ứng dụng kiến thức về phát triển:
  + Có thể lựa chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện của từng vùng địa lí hoặc theo mùa.
  + Dựa vào phát triển của các giống thực vật mà có thể xen canh, chuyển vụ,...

  Phần câu hỏi và bài tập các bạn có thể dựa theo kiến thức ở trên để trả lời.
  Chúc các bạn học tốt