Sinh học 11 bài 37 - Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Chuyên mục 'Diễn đàn Sinh Học' bởi butchimau, 7 Tháng mười 2014.

 1. Sinh học 11 bài 37
  SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT


  I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật.
  - Ở cơ thể động vật, sinh trưởng là toàn bộ quá trình gia tăng khối lượng và kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.
  - Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ thể. (Biểu hiện rõ rệt nhất là thay đổi hình thái các cơ quan của cơ thể).
  - Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. Tùy loài mà có thể trải qua biến thái hoặc không.

  [​IMG]

  II. Phát triển không qua biến thái.
  Đa số động vật phát triển có xương sống và nhiều loài không có xương sống phát triển mà không qua biến thái. Là kiểu phát triển mà con non đã có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với cơ thể trưởng thành.
  - Phát triển không qua biến thái bao gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn phôi thai và giai đoạn sau sinh.
  Ví dụ: Quá trình phát triển của người.

  III. Phát triển qua biến thái
  1. Phát triển qua biến thái hoàn toàn
  - Là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác so với con trưởng thành, trải qua nhiều giai đoạn trung gian ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành. Đa số các loài côn trùng (bướm, ruồi, ong,..) và lưỡng cư,... đếu phát triển qua biến thái hoàn toàn.
  *Quá trình phát triển của Ruồi
  a. Giai đoạn phôi
  - Trứng -> Giòi
  b. Giai đoạn hậu phôi.
  Giòi (Ấu trùng) -> nhộng -> ruồi -> đẻ trứng -> giòi.

  2. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn

  - Phát triển qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành. Kiểu phát triển này thường gặp ở một số loại côn trùng như: châu chấu, cào cào, gián,...
  * Phát triển của châu chấu
  a. Giai đoạn phôi.
  - Diễn ra trong trứng
  - Hợp tử -> phôi -> ấu trùng (ấu trùng nở ra từ trứng)
  b. Giai đoạn hậu phôi.
  Ấu trùng -> lột xác nhiều lần -> châu chấu trưởng thành.
  Ấu trùng và con trưởng thành có cấu tạo và chức năng sinh lí cơ thể gần giống nhau.

  Câu hỏi và bài tập
  1. Phân biệt sinh trưởng và phát triển. (Dựa vào kiến thức phần I ở trên các bạn đọc giả tự trả lời).

  2.Cho biết tên vài loài động vật có phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn.

  - Động vật pt không qua biến thái: động vật có xương sống như khỉ, ngựa, chó, mèo,....
  - Động vật pt qua biến thái hoàn toàn: bươm bướm, ruồi, ong, ếch, muỗi.
  - Động vật pt qua biến thái không hoàn toàn: Châu chấu, cào cào,....

  3. Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?

  Bướm trưởng thành là thời kì cuối trong vòng đời của nó và cũng là giai đoạn ngắn nhất. Ở giai đoạn này, bướm chỉ tập trung vào nhiệm vụ là sinh sản và sau đó ít lâu sẽ chết, thức ăn chủ yếu của nó là mật hoa. Còn sâu bướm là thời kì mà nó cần tích lũy dinh dưỡng nhiều nhất để chuẩn bị cho giai đoạn nhộng. Đồng thời, do sâu bướm ăn lá cây nhưng không có enzim tiêu hóa xenlulozo nên sự tiêu hóa và hấp thụ thức ăn có hiệu quả rất thấp.
  Trên đây là kiến thức tóm tắt sinh học 11 bài 37 và các câu hỏi bài tập hi vọng giúp các bạn chuẩn bị bài tốt nhất cho buổi học sắp tới.
  Chúc các bạn học tốt​