Sinh học 11 - Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Chuyên mục 'Diễn đàn Sinh Học' bởi butchimau, 7 Tháng mười 2014.

 1. BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

  PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

  I. SINH SẢN HỮU TÍNH LÀ GÌ?

  - Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản trong đó có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

  II. QUÁ TRÌNH SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

  1. Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng

  - Một tế bào sinh trứng giảm phân tạo thành 1 trứng (n) và 3 thể cực (n)

  - Một tế bào sinh tinh giảm phân tạo thành 4 tinh trùng

  2. Giai đoạn thụ tinh

  1 trứng (n) + 1 tinh trùng (n) à hợp tử (2n) à cơ thể mới

  III. CÁC HÌNH THỨC THỤ TINH

  1. Thụ tinh ngoài

  - Là hình thức thụ tinh trong đó tinh trùng gặp trứng và thụ tinh bên ngoài cơ thể con cái. Con cái đẻ trứng vào môi trường nước, con đực xuất tinh dịch lên trứng để thụ tinh

  2. Thụ tinh trong

  - Là hình thức thụ tinh, trong đó trứng gặp tinh trùng và thụ tinh trong cơ quan sinh dục của con cái

  [​IMG]

  Xem tiếp:
  Sinh học 11 - Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

  PHẦN II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA  Câu 1. Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

  Câu 2. Cho ví dụ về những loài động vật thụ tinh ngoài, tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?

  Câu 3. Cho ví dụ về vài loài động vật thụ tinh trong

  Câu 4. So sánh sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật.

  PHẦN III - HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

  Câu 1. Tại sao sinh sản hữu tính tạo được các cá thể mới đa dạng về đặc điểm di truyền?

  Câu 2. Cho biết ưu điểm của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài. Vì sao động vật thụ tinh ngoài đẻ rất nhiều trứng

  Câu 3. Cho biết ưu điểm của hình thức mang thai và sinh con ở các loài thú

  Câu 4. Nêu chiều hướng tiến hóa chung trong sinh sản hữu tính của động vật

  Câu 5. Ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các loài.

  Câu 6. Cho biết ưu điểm và hạn chế của sinh sản hữu tính?

  Câu 7. Vì sao giao phối tiến hóa hơn tự phối.