Sinh học 12 bài 12 - Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Chuyên mục 'Diễn đàn Sinh Học' bởi quynhgiao, 6 Tháng mười 2014.

 1. SINH HỌC 12 BÀI 12: DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN

  I. Di truyền liên kết với giới tính

  1. NST giới tính và cơ chế tế bào học xác định giới tính bằng NST

  a. Khái niệm NST giới tính
  - Trên NST giới tính ngoài các gen qui định giới tính còn có các gen qui định tính trạng thường.
  b. Một số cơ chế tế bào học xác định giới tính bằng NST
  - Dạng XX và XY + ♀ XX, ♂ XY: Người, thú, ruồi giấm.. .
  + ♂ XX, ♀ XY: Chim, bướm, cá, .. .
  - Dạng XX và XO: Châu chấu ♀ XX, ♂ XO

  2. Di truyền liên kết với giới tính:
  Một tính trạng được gọi là di truyền liên kết với giới tính khi sự di truyền của nó luôn gắn với giới tính.
  a. Gen trên NST X
  - Thí nghiệm
  - Giải thích
  - Đặc điểm di truyền
  + Kết quả của phép lai thuận và lai nghịch khác nhau: tỉ lệ phân li kiểu hình khác nhau ở 2 giới.
  + Có hiện tượng di truyền chéo.
  b. Gen trên NST Y: Tính trạng do gen nằm trên NST Y chỉ biểu hiện ở 1 giới. Di truyền thẳng (cha di truyền cho con trai).
  c. Cơ sở tế bào học: Do sự phân li và tổ hợp của cặp NST giới tính dẫn đến sự phân li và tổ hợp của các gen nằm trên NST giới tính.
  d. Ý nghĩa của sự di truyền liên kết với giới tính: Dựa vào tính trạng liên kết với giới tính có thể phân biệt sớm đực, cái từ đó có thể điều chỉnh tỉ lệ đực, cái tuỳ thuộc vào mục tiêu sản xuất.

  [​IMG]
  II. Đặc điểm của di truyền ngoài NST (di truyền của gen ở ti thể và lục lạp)
  - Lai thuận, lai nghịch có kết quả khác nhau: biểu hiện kiểu hình ở đời con theo dòng mẹ.
  - Trong di truyền qua tế bào chất thì vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của tế bào sinh dục cái.
  => Có 2 hệ thống di truyền là di truyền trong nhân và di truyền ngoài nhân (di truyền theo dòng mẹ).

  Xem thêm: Sinh học 12 bài 13 - Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của Gen

  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
  1. Giải thích kết quả thí nghiệm di truyền màu mắt ở ruồi giấm. Bệnh mù màu và máu khó đông chỉ biểu hiện ở nam giới đúng hay sai? Vì sao?
  2. Trình bày đặc điểm di truyền của tính trạng do các gen trên NST X và NST Y qui định.
  3. Bằng cách nào để phát hiện di truyền tế bào chất? Vì sao sự di truyền này thuộc dạng di truyền theo dòng mẹ?
   
 2. DTD

  DTD Thành viên