Sinh học 12 bài 13 - Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của Gen

Chuyên mục 'Diễn đàn Sinh Học' bởi quynhgiao, 6 Tháng mười 2014.

 1. SINH HỌC 12 BÀI 13: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
  I. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
  - Gen (ADN )→ mARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng.
  - Sự biểu hiện của gen qua nhiều bước như vậy nên có thể bị nhiều yếu tố môi trường bên trong cũng như bên ngoài cơ thể chi phối
  II. Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường
  1. Ví dụ: Ở cây hoa anh thảo
  KG AA (đỏ): nếu đem trồng cây đỏ t/c ở mt 350C thì ra hoa trắng, thế hệ sau của cây hoa trắng này trồng ở 200C lại cho hoa đỏ.
  KG aa đem trồng ở mt 350C hay 200C đều chỉ cho hoa màu trắng.
  2. Kết luận
  - Trong sinh sản hữu tính, bố mẹ không truyền đạt cho con những tính trạng đã hình thành sẵn, mà truyền lại cho con các alen
  - KG quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường.
  - KH là kết quả của sự tác động qua lại giữa KG và MT.

  [​IMG]
  III. Mức phản ứng
  1. Khái niệm: Tập hợp các kiểu hình của cùng 1 KG tương ứng với các môi trường khác nhau gọi là mức phản ứng của một KG.

  2. Đặc điểm của mức phản ứng
  - Do gen quy định, trong cùng 1 KG mỗi gen có mức phản ứng riêng
  - Di truyền được vì do KG quy định
  - Thay đổi theo từng loại tính trạng
  3. PP xác định mức phản ứng: Để xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen cần phải tạo ra các cá thể SV có cùng 1 kiểu gen, theo dõi đặc điểm của chúng trong những điều kiện môi trường khác nhau.
  4. Sự mềm dẻo về kiểu hình
  - Hiện tượng một KG có thể thay đổi KH trước những điều kiện môi trường khác nhau gọi là sự mềm dẻo về KH (hay còn gọi là thường biến)
  - Nguyên nhân: Do sự tự điều chỉnh về sinh lí giúp sinh vật thích nghi với những thay đổi của MT
  - Mỗi KG chỉ có thể điều chỉnh kiểu hình của mình trong 1 phạm vi nhất định.
  - Đặc điểm: Có tính đồng loạt, theo hướng xác định tương ứng với điều kiện môi trường, không di truyền.
  5. Ý nghĩa:
  Giống → kỹ thuật → năng suất
  - Đẩy mạnh việc thực hiện: chọn, cải tạo và lai giống.
  - Tăng cường các biện pháp kỹ thuật xử lí, chăm sóc, phòng trừ bệnh,...
  - Xác định thời gian thu hoạch.

  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SINH HỌC 12 BÀI 13
  1. Nêu những biến đổi kiểu hình do ảnh hưởng của môi trường ngoài cơ thể? Những biến đổi này có được di truyền không?
  2. Nêu những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến? làm thế nào để biết một biến dị nào đó là thường biến hay đột biến?
  3. Mức phản ứng của một kiểu gen là gì?