sinh học tế bào

Chuyên mục 'Diễn đàn Sinh Học' bởi HuongThanh, 5 Tháng chín 2014.

  1. Giúp mình nha!!!!! Một gen cấu trúc có 2996 liên kết hóa trị, chứa các exon và intron xen kẽ nhau và bắt đầu bằng đoạn exon có chiều dài theo tỉ lệ 7:6:3:5:2. Gen phiên mã 5 lần ,mỗi phân tử mARN đều có 7 riboxom dịch mã 1 lần. Khối lượng nước được giải phóng trong quá trình dịch mã 1 lần . Khối lượng nước được giải phóng trong quá trình dịch mã là:
    A:4500đvC B: 144270đvc C: 157500đvC D:4142đvC