Sinh Viên Tài chính nên chọn đề tài gì

Chuyên mục 'Sinh viên thực tập' bởi Danh Lilo, 19 Tháng tư 2012.

  1. Là một sinh viên tài chính khi thực tập mình xin gợi ý cho các bạn một số đề tài khi chọn để dễ hơn cho việc thực tập..
    Đề tài: Phân tích báo cáo tài chính (Ngân hàng hay doanh nghiệp đều được)
    Tín dụng trong ngân hàng
    Một số giải pháp nâng cao hiệu quả (cho vay dài hạn, ngắn hạn, đi vay,..)
    Nói chung điểm sẽ hơn hẳn đề tài khác và dễ làm hơn cả