So sánh chủ trương, sách lược cách mạng của Đảng, hình thức đấu tranh giữa 2 thời kì 1930-1931 với 1

Chuyên mục 'Lịch sử đảng' bởi butchimau, 9 Tháng mười 2012.

 1. So sánh chủ trương, sách lược cách mạng của Đảng, hình thức đấu tranh giữa 2 thời kì 1930-1931 với 1936-1939

  [TABLE="class: t_table, width: 756"]
  [TR]
  [TD]Nội dung so sánh[/TD]
  [TD]1930-1931[/TD]
  [TD]1936-1939[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Nhận định kẻ thù[/TD]
  [TD]Đế quốc và phong kiến[/TD]
  [TD]Thực dân Pháp phản động và tay sai[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Mục tiêu
  Nhiệm vụ[/TD]
  [TD]Độc lập dân tộc và người cày có ruộng
  [/TD]
  [TD]Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tập hợp lực lượng[/TD]
  [TD]Liên minh công - nông[/TD]
  [TD]Lập Mặt trận dân chủ Đông Dương để tập hợp mọi lực lượng dân chủ, yêu nước, tiến bộ[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hình thức đấu tranh[/TD]
  [TD]Bạo lực cách mạng, vũ trang, bí mật, bất hợp pháp lật đổ chính quyền địch, lập các Xô viết, bãi công, biểu tình[/TD]
  [TD]Đấu tranh chính trị hòa bình, công khai, bãi công, biểu tình hợp pháp, đòi dânh sinh, dân chủ, đấu tranh nghị trường, báo chí[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Lực lượng tham gia[/TD]
  [TD]Chủ yếu là công - nông[/TD]
  [TD]Đông đảo các tầng lớp nhân dân, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, chính trị[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Địa bàn[/TD]
  [TD]Nông thôn và các trung tâm công nghiệp[/TD]
  [TD]Chủ yếu ở thành thị[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]