So sánh Cương lĩnh tháng 2/1930 với Luận cương tháng 10/1930

Chuyên mục 'Lịch sử đảng' bởi butchimau, 9 Tháng mười 2012.

 1. So sánh Cương lĩnh tháng 2/1930 với Luận cương tháng 10/1930?  [TABLE]
  [TR]
  [TD]
  N.dung so sánh
  [/TD]
  [TD]
  Cương lĩnh(2/1930)
  [/TD]
  [TD]
  Luận cương (10/1930)
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]
  Chiến lược sách lược cách mạng
  [/TD]
  [TD]Tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.[/TD]
  [TD]Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa .[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]
  Nhiệm vụ
  [/TD]
  [TD]Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng,[/TD]
  [TD]Đánh phong kiến và đánh đế quốc là hai nhiệm vụ có quan hệ khăng khít.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]
  Mục tiêu
  [/TD]
  [TD]Làm cho VN độc lập, thành lập chính phủ công-nông.
  Tịch thu sản nghiệp của đế quốc và ts phản CM chia cho dân nghèo.
  [/TD]
  [TD]Làm cho ĐD độc lập chính phủ công-nông, tiến hành CM ruộng đất triệt để.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]
  Lực lượng
  [/TD]
  [TD]Công + nông + tiểu tư sản + trí thức, còn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập[/TD]
  [TD]Giai cấp công nhân và nông dân.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]
  Lãnh đạo
  [/TD]
  [TD]Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp vs giữ vai trò lãnh đạo.[/TD]
  [TD]Giai cấp vô sản với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]
  Quan hệ với cách mạng Thế giới
  [/TD]
  [TD]Cách mạng VN là một bộ phận khắng khít của cách mạng thế giới, liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới.[/TD]
  [TD]Quan hệ với cách mạng Đông Dương và cách mạng thế giới.[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. butchimau

  butchimau Biên tập viên

  So sánh Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo với Luận cương chính trị tháng 10/1930 do trần Phú soạn thảo


  [TABLE="class: t_table, width: 756"]
  [TR]
  [TD]Nội dung[/TD]
  [TD]Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo[/TD]
  [TD]Luận cương chính trị tháng 10/1930 do trần Phú soạn thảo[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tính chất[/TD]
  [TD]Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản[/TD]
  [TD]Trước tiên, làm Cách mạng tư sản dân quêền, sau đó tiến thẳng lên XHCN, bỏ qua giai đoạn TBCN[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Nhiệm vụ[/TD]
  [TD]Đánh đổ đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng[/TD]
  [TD]Đánh đổ phong kiến, đế quốc là hai nhiệm vụ có quan hệ khắng khít[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Mục tiêu[/TD]
  [TD]_ Làm cho VN độc lập, thành lập chính phủ và quân đội công - nông.

  _ Tịch thu sản nghiệp của đế quốc và tư sản phản cách mạng chia cho dân cày
  [/TD]
  [TD]Làm cho Đông Dương độc lập, thành lập chính phủ, quân đội công - nông, tiến hành cách mạng ruộng đất triệt để  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Lực lượng[/TD]
  [TD]Công, nông, tiểu tư sản, trí thức, lợi dụng hoặc trung lập phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản[/TD]
  [TD]Công nhân và nông dân[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Lãnh đạo[/TD]
  [TD]Đảng Cộng sản Việt Nam[/TD]
  [TD]Đảng Cộng sản Đông Dương[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Quan hệ quốc tế[/TD]
  [TD]Cách mạng VN là một bộ phận của cách mạng vô sản trên thế giới[/TD]
  [TD]Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Ưu điểm[/TD]
  [TD]Là Cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đầu tiên của Đảng, vạch rõ những vấn đề chiến lược, sáchlược của cách mạng VN, độc lập tự do là cốt lõi của Cương lĩnh, thể hiện sự sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp[/TD]
  [TD]Xác định được những vấn đề chiến lược, sách lược của Cácg mạng Đông Dương,, góp phần quan trọng vào kho tàng lí luận Cách mạng VN và trang bị cho những người Cộng sản Đông Dương vũ khí cách mạng sắc bén để đấu tranh với các tư tưởng phi vô sản[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Nhược điểm[/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]_ Chưa thấy mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa nên không đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu

  _ Đánh giá không đúng khả năng tham gia cách mạng của giai cấp tiểu tư sản, tư sản dân tộc, trung, tiểu địa chủ
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 3. kenhdaihoc2

  kenhdaihoc2 Thành viên vi phạm

  Bài viết quá hay luôn. em đang làm bài tập đúng cái này
   
 4. seotn

  seotn Thành viên

  hay quá đang cần tìm cái này
   
 5. PhunuSEO

  PhunuSEO Thành viên

  Không giống các bệnh lý khác về vùng đầu cổ, bệnh ung thư vòm họng thường rất khó phát hiện sớm. Cộng thêm tâm lý chủ quan của người bệnh, vì thế căn bệnh thường qua mắt được rất nhiều người, tiến triển một cách âm thầm, hầu như không biểu hiện triệu chứng gì đáng kể, chỉ đến khi giai đoạn cuối mới phát tác mạnh mẽ.

  Mời các bạn xem video sau để hiểu rõ hơn về hai loại thần dược chống Ung thư vòm họng nhé