Soạn văn bài Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng - Nguyễn Đăng Mạnh

Chuyên mục 'Giáo án, tài liệu Văn Học' bởi butchimau, 9 Tháng bảy 2014.

 1. Soạn bài Đọc thêm: THƯƠNG TIẾC NHÀ VĂN NGUYÊN HỒNG
  NGUYỄN ĐĂNG MẠNH

  I. Mục tiêu: Giúp hs:
  - Hiểu rõ những nội dung trong các sáng tác của nhà văn Nguyên Hồng.
  - Hiểu được tấm lòng yêu thương của nhà văn dành cho con người lao động và chủ nghĩa lạc quan của nhà văn.
  - Hiểu rõ vị trí của nhà văn trong nền văn học dân tộc.