Tại sao Pháp chọn Gia Định là điểm tấn công sau Đà Nẵng?

Chuyên mục 'Diễn đàn Lịch sử' bởi butchimau, 27 Tháng sáu 2012.

 1. Tại sao Pháp chọn Gia Định là điểm tấn công sau Đà Nẵng?

  -Gia Định xa TQ sẽ tránh đựơc sự can thiệp của nhà Thanh.
  -Xa kinh đô Huế, sẽ tránh được sự tiếp viện của của triều đình Huế.

  -Chiếm được GĐ coi như chiếm được kho lúa gạo của triều dình Huế, gây khó khăn cho triều đình.

  -Đánh xong GĐ, sẽ theo đường sông Cửu Long, đánh ngược lên Campuchia và làm chủ lưu vực sông Mê-Kông.
  -Pháp phải hành động gấp, vì: TB Anh sau khi chiếm Singapo và Hương Cảng cũng đang ngấp nghé chiếm Sài Gòn.
  ( Vì tất cả những lí do trên, Pháp quyết định đánh chiếm Gia Định(2(17-2-1859).