Tên các bộ, ngành, cơ quan trong Tiếng Anh bộ đầy đủ nhé

Chuyên mục 'Diễn đàn Tiếng Anh' bởi dichthuatvnc, 3 Tháng mười hai 2014.

 1. Có bao giờ bạn thắc mắc ” Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam-Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” dịch sang Tiếng Anh thế nào không ? Hay tên Tiếng Anh của Bộ ngành mình đang làm việc là gì ? Vụ trưởng, giám đốc sở, chuyên viên Tiếng Anh là gì ?

  Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư Hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức sang tiếng Anh để thuận tiện cho việc giao dịch đối ngoại và giao tiếp Tiếng Anh. Dưới đây là toàn bộ tên các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, và chức vụ liên quan đã được Bộ Ngoại giao phê duyệt và được sử dụng trong tất cả các văn bản chính quy. Vui lòng nhấn CTRL+F để tìm kiếm tên của bộ ngành bạn quan tâm. Trong dịch thuật và dịch tiêng anh van bản việc dịch đúng và đủ là rất quan trọng, các bạn có thể tìm hiểu ở bài này.


  [​IMG]

  (tham khảo thêm bài viết Tên tiếng Anh các trường đại học Việt Nam)​

  1. Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước

  Tên tiếng Việt

  Tên tiếng Anh

  Viết tắt
  (nếu có)
  Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Socialist Republic of Viet Nam

  SRV
  Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam

  President of the Socialist Republic of Viet Nam

  Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

  2. Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ

  Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Government of the Socialist Republic of Viet Nam

  GOV
  Bộ Quốc phòng

  Ministry of National Defence

  MND
  Bộ Công an

  Ministry of Public Security

  MPS
  Bộ Ngoại giao

  Ministry of Foreign Affairs

  MOFA
  Bộ Tư pháp

  Ministry of Justice

  MOJ
  Bộ Tài chính

  Ministry of Finance

  MOF
  Bộ Công Thương

  Ministry of Industry and Trade

  MOIT
  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

  Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs

  MOLISA
  Bộ Giao thông vận tải

  Ministry of Transport

  MOT
  Bộ Xây dựng

  Ministry of Construction

  MOC
  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Ministry of Information and Communications

  MIC
  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Ministry of Education and Training

  MOET
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Ministry of Agriculture and Rural Development

  MARD
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Ministry of Planning and Investment

  MPI
  Bộ Nội vụ

  Ministry of Home Affairs

  MOHA
  Bộ Y tế

  Ministry of Health

  MOH
  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Ministry of Science and Technology

  MOST
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Ministry of Culture, Sports and Tourism

  MOCST
  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Ministry of Natural Resources and Environment

  MONRE
  Thanh tra Chính phủ

  Government Inspectorate

  GI
  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  The State Bank of Viet Nam

  SBV
  Ủy ban Dân tộc

  Committee for Ethnic Affairs

  CEMA
  Văn phòng Chính phủ

  Office of the Government

  GO

  3. Tên của các Cơ quan thuộc Chính phủ

  Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ho Chi Minh Mausoleum Management

  HCMM
  Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Viet Nam Social Security

  VSI
  Thông tấn xã Việt Nam

  Viet Nam News Agency

  VNA
  Đài Tiếng nói Việt Nam

  Voice of Viet Nam

  VOV
  Đài Truyền hình Việt Nam

  Viet Nam Television

  VTV
  Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration

  HCMA
  Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  Viet Nam Academy of Science and Technology

  VAST
  Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

  Viet Nam Academy of Social Sciences

  VASS

  4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

  Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
  Phó Thủ tướng Thường trực

  Permanent Deputy Prime Minister
  Phó Thủ tướng

  Deputy Prime Minister
  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

  Minister of National Defence
  Bộ trưởng Bộ Công an

  Minister of Public Security
  Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

  Minister of Foreign Affairs
  Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Minister of Justice
  Bộ trưởng Bộ Tài chính

  Minister of Finance
  Bộ trưởng Bộ Công Thương

  Minister of Industry and Trade
  Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

  Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs
  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  Minister of Transport
  Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  Minister of Construction
  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

  Minister of Information and Communications
  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Minister of Education and Training
  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Minister of Agriculture and Rural Development
  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Minister of Planning and Investment
  Bộ trưởng Bộ Nội vụ

  Minister of Home Affairs
  Bộ trưởng Bộ Y tế

  Minister of Health
  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

  Minister of Science and Technology
  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Minister of Culture, Sports and Tourism
  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Minister of Natural Resources and Environment
  Tổng Thanh tra Chính phủ

  Inspector-General
  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Governor of the State Bank of Viet Nam
  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

  Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government
  5. Văn phòng Chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

  Văn phòng Chủ tịch nước

  Office of the President
  Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

  Chairman/Chairwoman of the Office of the President
  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

  Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
  Trợ lý Chủ tịch nước

  Assistant to the President
  6. Tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ

  Văn phòng Bộ

  Ministry Office
  Thanh tra Bộ

  Ministry Inspectorate
  Tổng cục

  Directorate
  Ủy ban

  Committee/Commission
  Cục

  Department/Authority/Agency
  Vụ

  Department
  Học viện

  Academy
  Viện

  Institute
  Trung tâm

  Centre
  Ban

  Board
  Phòng

  Division
  Vụ Tổ chức Cán bộ

  Department of Personnel and Organisation
  Vụ Pháp chế

  Department of Legal Affairs
  Vụ Hợp tác quốc tế

  Department of International Cooperation
  7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến Chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

  Thứ trưởng Thường trực

  Permanent Deputy Minister
  Thứ trưởng

  Deputy Minister
  Tổng Cục trưởng

  Director General
  Phó Tổng Cục trưởng

  Deputy Director General
  Phó Chủ nhiệm Thường trực

  Permanent Vice Chairman/Chairwoman
  Phó Chủ nhiệm

  Vice Chairman/Chairwoman
  Trợ lý Bộ trưởng

  Assistant Minister
  Chủ nhiệm Ủy ban

  Chairman/Chairwoman of Committee
  Phó Chủ nhiệm Ủy ban

  Vice Chairman/Chairwoman of Committee
  Chánh Văn phòng Bộ

  Chief of the Ministry Office
  Phó Chánh Văn phòng Bộ

  Deputy Chief of the Ministry Office
  Cục trưởng

  Director General
  Phó Cục trưởng

  Deputy Director General
  Vụ trưởng

  Director General
  Phó Vụ trưởng

  Deputy Director General
  Giám đốc Học viện

  President of Academy
  Phó Giám đốc Học viện

  Vice President of Academy
  Viện trưởng

  Director of Institute
  Phó Viện trưởng

  Deputy Director of Institute
  Giám đốc Trung tâm

  Director of Centre
  Phó giám đốc Trung tâm

  Deputy Director of Centre
  Trưởng phòng

  Head of Division
  Phó trưởng phòng

  Deputy Head of Division
  Chuyên viên cao cấp

  Senior Official
  Chuyên viên chính

  Principal Official
  Chuyên viên

  Official
  Thanh tra viên cao cấp

  Senior Inspector
  Thanh tra viên chính

  Principal Inspector
  Thanh tra viên

  Inspector
  8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc Chính phủ

  Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
  Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Deputy Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
  Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  General Director of Viet Nam Social Security
  Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Deputy General Director of Viet Nam Social Security
  Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

  General Director of Viet Nam News Agency
  Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

  Deputy General Director of Viet Nam News Agency
  Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

  General Director of Voice of Viet Nam
  Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

  Deputy General Director of Voice of Viet Nam
  Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

  General Director of Viet Nam Television
  Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

  Deputy General Director of Viet Nam Television
  Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
  Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
  Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  President of Viet Nam Academy of Science and Technology
  Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  Vice President of Viet Nam Academy of Science and Technology
  Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

  President of Viet Nam Academy of Social Sciences
  Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

  Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences
  9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

  Văn phòng

  Office
  Chánh Văn phòng

  Chief of Office
  Phó Chánh Văn phòng

  Deputy Chief of Office
  Cục

  Department
  Cục trưởng

  Director
  Phó Cục trưởng

  Deputy Director
  Vụ

  Department
  Vụ trưởng

  Director
  Phó Vụ trưởng

  Deputy Director
  Ban

  Board
  Trưởng Ban

  Head
  Phó Trưởng Ban

  Deputy Head
  Chi cục

  Branch
  Chi cục trưởng

  Manager
  Chi cục phó

  Deputy Manager
  Phòng

  Division
  Trưởng phòng

  Head of Division
  Phó Trưởng phòng

  Deputy Head of Division
  10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc

  Thủ đô Hà Nội

  Hà Nội Capital
  Thành phố
  Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh

  City
  Ví dụ: Ho Chi Minh City
  Tỉnh:
  Ví dụ: Tỉnh Hà Nam

  Province
  Ví dụ: Ha Nam Province
  Quận, Huyện:
  Ví dụ: Quận Ba Đình

  District
  Ví dụ: Ba Dinh District
  Xã:
  Ví dụ: Xã Quang Trung

  Commune
  Ví dụ: Quang Trung Commune
  Phường:
  Ví dụ: Phường Tràng Tiền

  Ward
  Ví dụ: Trang Tien Ward
  Thôn/Ấp/Bản/Phum

  Hamlet, Village
  Ủy ban nhân dân (các cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường)

  People’s Committee
  Ví dụ:
  - UBND Thành phố Hồ Chí Minh
  - UBND tỉnh Lạng Sơn
  - UBND huyện Đông Anh
  - UBND xã Mễ Trì
  - UBND phường Tràng Tiền

  Ví dụ:
  - People’s Committee of Ho Chi Minh City
  - People’s Committee of Lang Son Province
  - People’s Committee of Dong Anh District
  - People’s Committee of Me Tri Commune
  - People’s Committee of Trang Tien Ward
  Văn phòng

  Office
  Sở
  Ví dụ: Sở Ngoại vụ Hà Nội

  Department
  Ví dụ: Ha Noi External Relations Department
  Ban

  Board
  Phòng (trực thuộc UBND)

  Committee Division
  Thị xã, Thị trấn:
  Ví dụ: Thị xã Sầm Sơn

  Town
  Ví dụ: Sam Son Town
  11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương các cấp

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
  Ví dụ:
  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

  Ví dụ:
  - Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

  - Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minh City People’s Committee
  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

  - Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee
  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế

  - Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh

  - Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng

  - Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền

  - Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
  Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân

  Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
  Ủy viên Ủy ban nhân dân

  Member of the People’s Committee
  Giám đốc Sở

  Director of Department
  Phó Giám đốc Sở

  Deputy Director of Department
  Chánh Văn phòng

  Chief of Office
  Phó Chánh Văn phòng

  Deputy Chief of Office
  Chánh Thanh tra

  Chief Inspector
  Phó Chánh Thanh tra

  Deputy Chief Inspector
  Trưởng phòng

  Head of Division
  Phó Trưởng phòng

  Deputy Head of Division
  Chuyên viên cao cấp

  Senior Official
  Chuyên viên chính

  Principal Official
  Chuyên viên

  Official
  * Ghi chú:
  - “Việt Nam”chuyển sang tính từ là “Vietnamese”
  - “Người Việt Nam” dịch sang Tiếng Anh là “Vietnamese”
  - Sở hữu cách của danh từ “Viet Nam” là “Viet Nam’s”
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2014
 2. diepchi90

  diepchi90 Thành viên

  Chủ thớt làm được cái này cũng kiên nhẫn nhỉ :D