Lớp 12 Thiết kế bài giảng Lịch sử 12

Chuyên mục 'Giáo án, tài liệu Lịch Sử' bởi SongThan, 1 Tháng chín 2012.

 1. http://Farm04.gox.vn/edu/data/Edu/document/swf/1/79d04b93-fbae-488d-b136-5a3728d9c9fb_su_t1.swf

  Thiết kế bài giảng Lịch sử 12: Download Giáo án điện tử , Thư viện giáo án điện tử, Thư viện bài giảng điện tử, Thư viện giáo án điện tử cấp 3, thư viện giáo án điện tử , thư viện bài giảng, Thư viện bài giảng , thư viện giáo án điện tử violet, tài liệu dạy học online, thư viện bài giảng trực tuyến

   
 2. SongThan

  SongThan Teachers

  http://Farm04.gox.vn/edu/data/Edu/document/swf/1/bc640531-9729-44fc-bffd-f27a8a5248d2_su_t2.swf
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]
  [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Thiết kế bài giảng Lịch sử 12: [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Download Giáo án điện tử , Thư viện giáo án điện tử, Thư viện bài giảng điện tử, Thư viện giáo án điện tử cấp 3, thư viện giáo án điện tử , thư viện bài giảng, Thư viện bài giảng , thư viện giáo án điện tử violet, tài liệu dạy học online, thư viện bài giảng trực tuyến[/FONT]