toan hoc

Chuyên mục 'Diễn đàn khối lớp 11' bởi moloch, 13 Tháng một 2013.

 1. Câu 1:​
  Nghiệm thuộc khoảng [​IMG] của phương trình
  [​IMG] là (Tính gần đúng, chính xác đến hàng phần nghìn).  Câu 2:​
  Số điểm biểu diễn nghiệm trên đường tròn lượng giác của phương trình [​IMG] là .  Câu 3:​
  Số số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau tạo được từ bảy chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là  Câu 4:​
  Một hộp đựng 6 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ và 5 viên bi vàng ( chúng chỉ khác nhau về màu). Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp đó. Xác suất để lấy ra được ba viên bi với ba màu khác nhau là (tính chính xác đến hai chữ số thập phân).  Câu 5:​
  Số số tự nhiên chẵn có 6 chữ số được lập từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 thỏa mãn điều kiện 6 chữ số của mỗi số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của 3 chữ số đầu hơn tổng của 3 chữ số cuối 5 đơn vị là  Câu 6:​
  Một hộp có 6 bi đỏ, 3 bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi từ hộp. X là số bi xanh lấy được. Giá trị phương sai của X là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân chính xác đến hang phần trăm).  Câu 7:​
  Khai triển và rút gọn đa thức [​IMG] ta được [​IMG]. Giá trị của hệ số [​IMG] là .  Câu 8:​
  Hệ số của [​IMG] trong khai triển của [​IMG] với [​IMG] là số tự nhiên thỏa mãn [​IMG] là .  Câu 9:​
  Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số khác nhau sao cho chữ số 3 xuất hiện đúng hai lần, các chữ số còn lại xuất hiện đúng một lần? Kết quả: số.
  Câu 10:​
  Số số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau trong đó có một chữ số 6 tạo được từ bảy chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là .