Tuyển tập bài viết hay trong BOX Lịch sử 12

Chuyên mục 'Diễn đàn Lich Sử' bởi butchimau, 18 Tháng hai 2013.

  1. Đề thi và đáp án môn Sử khối C - kỳ thi cao đẳng năm 2011
  2. Đề luyện thi cao đẳng môn Sử năm 2012
  3. Đề thi thử tốt nghiệp lớp 12 môn Lịch sử 2012
  4. Hoàn cảnh lịch sử thành lập Mặt trận Việt Minh (5 -1941)
  5. [Luyện thi] Tình hình nước Mĩ từ 1945 - 1973. Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế
  6. [luyện thi] Những cuộc đấu tranh mở đầu thời kỳ mới trong giai đoạn 9-1939 đến 3-1945
  7. Hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa Hội nghị thành lập Đảng ? Nội dung bản chính cương sách lược vắn tắt ? Ý nghĩa của việc thành lập Đ
  8. Sự thành lập và đóng góp của mặt trận Việt Minh đối với cách mạng tháng tám năm 1945
  9. Hoàn cảnh cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế ở Miền Bắc (1954 - 1957)
  10. Những biến đổi của Đông Nam Á sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai
  11. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế (1954 - 1957)
  12. Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô và Công cuộc cải tổ (1985 - 1991)
  13. Chiến lược “Việt Nam Hóa Chiến Tranh” của Mĩ
  14. Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương
  15. Miền Bắc cải tạo chủ nghĩa xã hội, bước đầu phát triển kinh tế - văn hoá (1958 - 1960)
  16. Quá trình xây dựng và chiến công của Phòng tuyến sông Như Nguyệt
  17. Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị TW Đảng lần thứ VIII
  18. Thế giới sau Chiến tranh lạnh
  19. Những nét chính về Liên Bang Nga (1991 - 2000)
  20. Bác Hồ và quá trình thành lập Đảng
  21. Trình bày một số sự kiện tiêu biểu trong thời kỳ 1936 -1939
  22. Miền Bắc chi viện cho miền Nam tiền tuyến lớn (1969 - 1972)
  23. Miền Nam chống "Chiến Tranh Đơn Phương" của Mĩ-Diệm (1954-1960)
  24. Liên Hợp Quốc: hoàn cảnh ra đời, mục đích, nguyên tắc hoạt động.....
  25. Quá trình xâm lược Đông Dương của phát xít Nhật và chính sách của Nhật sau đảo chính
  26. Trình bày sự ra đời và vai trò của Hội đồng tương trợ kinh tế(SEV) đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX? Theo em, quan hệ hợp t
  27. Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của Phong Trào Cách Mạng 1930 - 1931
  28. Xu thế hòa hoãn Đông - Tây và chiến tranh lạnh chấm dứt
  29. Đấu tranh phục hồi lực lượng cách mạng sau cuộc khủng bố trắng của Pháp (1932-1935)
  30. Sự ra đời của Đảng CSVN 3/2/1930 là sản phẩm của sự kết hợp giữa CN Mác - Lênin với phong trào Công Nhân và phong trào yêu nước VN...
  31. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp (1951 - 1953)
  32. Chiến lược “Chiến Tranh Đặc Biệt” của Mĩ ở miền Nam và Quân dân miền Nam chiến đấu chống “Chiến Tranh Đặc Biệt”
  33. Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản bảo vệ chính quyền cách mạng
  34. Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô? Nguyên nhân chính? Suy nghĩ về công cuộc xây dựng CNXH ở một số quốc gia hiện nay?
  35. Phân tích những nét khác biệt cơ bản về đối tượng và mục tiêu đấu tranh giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi, châu Á với khu vực Mỹ
  36. Cải tạo quan hệ sản xuất theo xã hội CN, bước đầu phát triển kinh tế văn hoá giai đoạn 1958 – 1960. Vì sao?
  37. Mặt trận Việt Minh (19/5/1941)
  38. Đất nước ta trên con đường đổi mới 1986 - 2000
  39. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh
  40. Chính sách khủng bố trắng của đế quốc Pháp và quá trình phục hồi lực lượng cách mạng 1931 - 1935
  41. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt trong những năm 1951 - 1953
  42. Sự hình thành thế giới mới sau chiến tranh thế giới I
  43. Sự xuất hiện của 3 tổ chức Cách Mạng ở Việt Nam trong những năm 1925 -1927
  44. Miền Bắc bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH giai đoạn 1961-1963 (Nâng Cao)
  45. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ-Ngụy, trong chiến lược “Chiến Tranh Cục Bộ”. Quân và dân ta đã chiến đấu chống “Chiến Tranh Cục Bộ” nh&#
  46. Tình hình Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay
  47. Miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, vừa chiến đấu vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương l&#
  48. Tại sao sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, nước Việt Nam bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau
  49. Nguyên nhân thắng lợi và Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp 1946 -1954 (Nâng Cao)
  50. Hội nghị Trung ương 8 và quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền (5/1941 – 9/3/1945)
  51. Nêu hoàn cảnh và nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 8 của BCHTƯ Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941
  52. Sự kiện lịch sử tiêu biểu thể hiện tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào trong thời kỳ chống Pháp và chống mỹ
  53. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”....
  54. Kế hoạch Nava và âm mưu mới của Pháp – Mĩ. Từng bước đánh bại kế hoạch Nava
  55. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân 1945-1946
  56. Các giai đoạn phát triển của cách mạng giải phóng dân tộc Lào (1945 – 2000)...
  57. Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đường lối đó được Đảng t
  58. Nội dung và ý nghĩa hiệp định Giơnevơ
  59. Công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay
  60. Tình hình Nhật Bản từ sau CTTG thứ hai đến nay
  61. 6 cách giúp teen nhớ “dai” các sự kiện lịch sử
  62. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT - Môn Lịch Sử
  63. Nguyên nhân sụp đổ của XHCN ở Liên Xô và Đông Âu
  64. Đề thi + Đáp án tốt nghiệp THPT môn lịch sử năm 2012
  65. Tổng hợp Đề thi thử ĐH môn Lịch Sử 2012 [ Có đáp án ]
  66. Share 51 đề thi thử Đại học môn lịch sử năm 2012 - có đáp án bằng file word (20%)
  67. Kinh nghiệm học bài và nhớ lâu môn Lịch sử
  68. Giáo viên trường chuyên bày cách ôn tập môn Sử
  69. Đáp án đề thi Đại học môn Lịch sử khối C 2012
  70. Đáp án đề thi Cao đẵng môn Sử Khối Khối C năm 2012
  71. Sơ đồ tư duy lịch sử 12
  72. Hojc nhóm: Hiệu quả hơn và thú vi hơn
  73. Hội nghị Ianta diễn ra trong hoàn cảnh nào? Nêu những quyết định quan trọng của hội nghị (nội dung) và hệ quả của nó?
  74. Hãy cho biết Sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức và vai trò của Liên Hợp Quốc?
  75. Những thành tựu xây dựng CNXH của Liên Xô từ 1945 đến nữa đầu những năm 70
  76. Trình bày sự thành lập nhà nước CHND Trung Hoa và ý nghĩa của nó?
  77. Vì sao Trung Quốc phải cải cách ? Nội dung và thành tựu của công cuộc cải cách
  78. Những nét chính về quá trình đấu tranh giành độc lập của các quốc gia ĐNA sau chiến tranh thế giới lần thứ II
  79. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Lào từ 1945 – 1975
  80. Những nét chính về tình hình Campuchia từ (1945 – 1993)?
  81. Nội dung, thành tựu, hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội và hướng ngoại của 5 nước sáng lập ASEAN
  82. Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN ? Nội dung hiệp ước Bali (1976)
  83. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1945-1950
  84. Thành tựu chính mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước
  85. Những nét chính về quá trình giành và bảo vệ độc lập ở khu vực Mĩ La Tinh
  86. Sự phát triển kinh tế, khoa học – kỹ thuật của Mỹ sau chiến tranh thế giới lần thứ II? Nguyên nhân của sự phát triển đó?
  87. Những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ 1945-2000
  88. Sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế, KHKT Nhật Bản và những nguyên nhân của nó
  89. Những nét chính về cải cách dân chủ và chính sách đối ngoại của Nhật Bản
  90. Thế nào là chiến tranh lạnh? Hãy nêu và phân tích những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh giữa 2 phe TBCN và XHCN?
  91. Nêu và phân tích những sự kiện chứng tỏ xu thế hòa hoãn giữa 2 phe TBCN và XHCN
  92. Những xu thế phát triển của thế giới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt
  93. Nguồn gốc, đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trong nửa sau TK XX
  94. Thế nào là xu thế toàn cầu hóa? Những biểu hiện và tác động của xu thế toàn cầu hóa?
  95. Hoàn cảnh, nội dung của cuộc khai thác thuộc địa của Pháp ở Đông Dương và Những tác động
  96. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919-1925
  97. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 đến năm 1925? Ý nghĩa của quá trình đó và cho biết công lao to lớn nhất của Người đối vớ
  98. Tuyển tập bài viết hay trong BOX Lịch sử 12
  99. Quá trình thực hiện đường lối đổi mới 1986 – 2000
  100. Hoàn cảnh, quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta và hệ quả
  101. Sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập nhau sau Chiến tranh thế giới thứ hai
  102. Những nét lớn về tình hình Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 và ý nghĩa của nó
  103. Quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu . Nguyên nhân
  104. Những nét chung của Đông Bắc Á
  105. Từ 1949 đến 2000, cách mạng Trung Quốc đã trải qua những giai đoạn nào và Tóm tắt
  106. Quá trình xây dựng và pháy triển của các nước Đông Nam Á
  107. Tình hình Lào và Cam pu Chia sau chiến tranh thế giới thứ Hai
  108. Hoàn cảnh ra đời và phát triển của Hiệp Hội các nước Đông Nam Á – ASEAN
  109. Ấn Độ từ 1945-2000
  110. Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai
  111. Mỹ La Tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai
  112. Quá trình hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba
  113. Nét lớn về tình hình nước Mỹ qua các giai đoạn 1945 – 1973 ;1973 – 1991,1991 – 2000
  114. Tây Âu
  115. Liên minh Châu Âu (EU)