Văn học lớp 10

Chuyên mục 'Diễn đàn Văn Học' bởi Trang Minn, 6 Tháng mười 2015.

  1. Giải thích nhan đề bài "Mời Trầu - Hồ Xuân Hương "
    Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
    Này của Xuân Hương mới quệt rồi
    Có phải duyên nhau thời thắm lại
    Đứng xanh như lá bạc như vôi.