Video bài giảng: Kim loại tác dụng với Phi Kim - Luyện thi đại học

Chuyên mục 'Diễn đàn Hóa Học' bởi butchimau, 13 Tháng năm 2014.

 1. Nội dung bài giảng


  Kim loại tác dụng với phi kim
  Kim loại tác dụng với Ôxi - Lý thuyết
  Kim loại tác dụng với Ôxi - Bài tập Ví dụ
  Kim loại tác dụng với Lưu huỳnh - Lý thuyết
  Kim loại tác dụng với Lưu huỳnh - Bài tập
  Kim loại tác dụng với Halogen

  Xem và download bài giảng