Xét tính chẵn lẻ của hàm số

Chuyên mục 'Diễn đàn Toán học' bởi vuvo98, 30 Tháng mười một 2013.

  1. xét tính chẵn lẻ của hàm số [latex]\frac{\left | x \right |+3}{x^{2}+\left | x \right |+1}[/latex] và [latex]\frac{x^{2}-1}{x+2}[/latex]