Giáo Trình

Giáo trình Tin học đại cương PDF | Kenhdaihoc.net

Tải xuống PDF Giáo trình Tin học Đại cương عمومی Giáo trình Tin học Đại cương ĐHBKHN – Đại học Bách Khoa Hà Nội PDF ✓ Giáo trình Tin học Đại cương Học viện Nông nghiệp ج Giáo trình Tin học Đại cương Cao đẳng عمومی Giáo trình Tin học Đại cương پایه Tập tin Tin học Cơ bản PDF Tải xuống miễn phí File Tin học Đại cương کتاب Liên kết sách Tin học từ Google Drive

Giáo trình Tin học Đại cương

>> Xem tài liệu tin học tổng hợp tại: Tài liệu tin học đại cương

Giáo trình Tin học Đại cương ĐHBKHN – ĐHBK Hà Nội

Ưu tiên 10 trang

Tải xuống toàn bộ sách điện tử

Tài liệu sơ bộ

Tiêu đề: Giáo trình Tin học Đại cương
người viết: Beitrung Tung Ma
Năm xuất bản: 2010
Công ty xuất bản: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Tóm lược:

Giáo trình Tin học đại cương HUST là giáo trình bài giảng dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Môn học này là kiến ​​thức tin học cơ bản, hiểu khái niệm thông tin, hiển thị thông tin trong máy tính, nguyên lý hoạt động của hệ thống máy tính bao gồm phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, mạng máy tính, phần mềm tin học cơ bản, trang bị cho sinh viên khả năng mô tả thuật toán theo các cách khác nhau Cung cấp cho sinh viên . Hiểu cơ bản về lập trình, minh họa các cấu trúc lập trình cơ bản, minh họa lập trình bằng ngôn ngữ C …

Mục lục:

Bài 1. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • Các khái niệm cơ bản về thông tin và tin học
 • Hiển thị dữ liệu trên máy tính

Bài 2. Hệ thống máy tính

 • Các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính
 • Internet
 • Về hệ điều hành
 • Hệ thống ứng dụng (hướng dẫn)

Bài 3. Các thuật toán

 • Giải toán bằng máy tính điện tử
 • Khái niệm thuật toán
 • Hiệu suất thuật toán
 • Một số thuật toán phổ biến

Bài 4. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C

 • Lịch sử phát triển ngôn ngữ C
 • Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C
 • Cấu trúc chính của chương trình C
 • Biên dịch chương trình cũ

Bài 5. Các loại dữ liệu và cụm từ trong C

 • Các kiểu dữ liệu cơ bản
 • Các nhà khai thác trong C
 • Một số toán tử đặc trưng trong C

Bài 6. Các lệnh nhập / xuất cơ bản

 • Các chức năng đầu vào / đầu ra cơ bản
 • Các chức năng đầu vào / đầu ra khác
 • Một số toán tử đặc trưng trong C

Bài 7. Lập trình cấu trúc trong C

 • Cấu trúc khối lệnh
 • Cấu trúc rẽ nhánh: if, if … other, switch
 • Cấu trúc vòng lặp: while, do … while, for
 • Thay đổi cấu trúc lập trình

Bài 8. Mảng, con trỏ và chuỗi

 • Thông báo và sử dụng mảng và chuỗi
 • Cài đặt thuật toán trên mảng và chuỗi: tìm kiếm, sắp xếp …
 • Khái niệm, khai báo và sử dụng con trỏ

Bài 9. Kiểu kết cấu

 • Thông báo, sử dụng kiểu cấu trúc
 • Quản lý dữ liệu có cấu trúc, một tập hợp các cấu trúc

Bài 10. Các chương trình con trong C

 • Khái niệm, thông báo hiệu suất
 • Chuyển các tham số sang chức năng
 • Phạm vi của các biến trong chương trình

Bài 11. Tệp

 • Khái niệm và phân loại tệp
 • Các thao tác cơ bản với tệp
 • Tệp văn bản
 • Tập tin nhị phân
READ  Giáo trình kế toán tài chính PDF | Kenhdaihoc.net

Giáo trình Tin học Đại cương của Học viện Nông nghiệp

Ưu tiên 10 trang

Tải xuống toàn bộ sách điện tử

>> Download Giáo trình Tin học Đại cương Học viện Nông nghiệp PDF

Tài liệu sơ bộ

Tiêu đề: Giáo trình Tin học Đại cương
người viết: Phạm Quang Đông (Chủ biên)
Năm xuất bản: 2015
Công ty xuất bản: Học viện nông nghiệp việt nam
Tóm lược:

Giáo trình Tin học đại cương do các giáo sư Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Nông nghiệp Quốc gia Việt Nam biên soạn. Chương trình học bao gồm các kiến ​​thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học máy tính và công nghệ thông tin như phần mềm, phần cứng, hệ điều hành, mạng máy tính và Internet, cơ sở dữ liệu, thuật toán, ngôn ngữ lập trình,… An toàn thông tin.

Giáo trình này được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập học phần Tin học đại cương trong chương trình không chuyên Tin học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Và cuốn giáo trình này cũng có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho nhiều bạn đọc khác muốn mở rộng kiến ​​thức.

Mục lục:

Chương 1. Giới thiệu chung

 • Một vài khái niệm cơ bản
 • Hệ thống số và các phép toán được sử dụng trong máy tính
 • Xem và mã hóa thông tin
 • Ứng dụng công nghệ thông tin

Chương 2. Kiến trúc máy tính

 • Giới thiệu
 • Chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính
 • Các thành phần chính của máy tính

Chương 3. Phần mềm máy tính và hệ điều hành

 • phần mềm
 • hệ điều hành

Chương 4. Mạng máy tính và Internet

 • Internet
 • Internet
 • Một số dịch vụ internet cơ bản

Chương 5. Cơ sở dữ liệu

 • Cơ sở dữ liệu
 • Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu
 • Ngôn ngữ truy vấn sql

Chương 6. Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

 • Giải quyết sự cố máy tính
 • Thuật toán
 • Ngôn ngữ lập trình

Chương 7. Công nghệ thông tin Các vấn đề xã hội

 • Tài nguyên có thể bị xâm phạm
 • Lỗi tấn công
 • Sở hữu trí tuệ
 • Các quy định và luật liên quan đến bảo mật thông tin và sở hữu trí tuệ

Người giới thiệu

READ  Giáo trình toán cao cấp 1 PDF | Kenhdaihoc.net

Giáo trình Tin học Đại cương Trường Đại học Maine TP.HCM

Ưu tiên 10 trang

Tải xuống toàn bộ sách điện tử

>> Tải sách Tin học đại cương của Đại học Maine Hooshi định dạng PDF

Tài liệu sơ bộ

Tiêu đề: Giáo trình Tin học Đại cương
người viết: Lu Duk Lang
Năm xuất bản: 2011
Công ty xuất bản: Đại học Sư phạm. Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm lược:

Giáo trình Tin học Đại cương của Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Minnesota là tài liệu giáo dục và học tập dành cho sinh viên đại học và cao đẳng năm thứ nhất. Chương trình học cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản để sử dụng các công cụ, dụng cụ hữu ích để làm việc tốt với máy tính và sử dụng máy tính như một công cụ phục vụ học tập và nghiên cứu hiệu quả.

Mục lục:

Chương 1 Giới thiệu về Văn hóa Kỹ thuật số và Kỹ năng Máy tính

 • Tổng quan về công nghệ thế kỷ 21 và văn hóa kỹ thuật số
 • Tổng quan về máy tính và hệ điều hành
 • Kỹ năng tin học

Chương 2 Tìm kiếm và Lọc thông tin trên Internet

 • Tổng quan về Internet và các dịch vụ cơ bản
 • Giới thiệu về Công cụ Tìm kiếm
 • Các kỹ thuật tìm kiếm đơn giản và nâng cao
 • Đánh giá và lọc thông tin có sẵn trên Internet

Chương 3 Viết và nộp báo cáo nghiên cứu bằng văn bản

 • Giới thiệu một số phần mềm xử lý văn bản
 • Nguyên tắc viết một văn bản Việt-Anh
 • Các kỹ thuật định dạng cơ bản
 • Một số kỹ thuật chỉnh sửa nâng cao
 • Khả năng đọc và viết báo cáo khoa học

Chương 4 Thiết kế và trình bày một bài thuyết trình trong một bài thuyết trình

 • Giới thiệu
 • Các bước để xây dựng một bản trình bày đa phương tiện
 • Một số kỹ thuật nâng cao để trình bày đa phương tiện
 • Kỹ năng trình bày và báo cáo với phần mềm trình chiếu

Chương 5 Giao tiếp và Học hỏi trên Internet

 • ứng dụng Google
 • nhật ký web
 • Wiki
 • Mạng xã hội (mạng xã hội)
 • Các khóa học dựa trên web và hệ thống học tập điện tử
 • Các vấn đề đạo đức và văn hóa của truyền thông Internet

Chương 6 Xử lý dữ liệu với bảng tính điện tử

 • Giới thiệu một số phần mềm bảng tính
 • Sử dụng và khai thác các chức năng có sẵn trong phần mềm bảng tính
 • Một số chức năng và ứng dụng phổ biến
 • Tạo biểu đồ và đồ thị trên bảng tính
 • Các thao tác nâng cao cho bảng tính: sắp xếp, lọc, thống kê
 • Phân tích thống kê bằng bảng tính điện tử

Chương 7 Toán học và Thuật toán

 • Khái niệm về vấn đề – vấn đề
 • Phương pháp hiển thị thuật toán
 • Các bước giải bài toán trên máy tính
 • Các bước thiết kế thuật toán
 • Biến một bài toán thành một chương trình máy tính
READ  Giáo trình kinh tế xây dựng PDF | Kenhdaihoc.net

>> Có thể bạn quan tâm tài liệu tin học đại cương sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud