Điểm Thành Tích của Hoàng Thị Hương Giang đã được ghi nhận

Top