10 dạng bài tập liên quan đến Axit vô cơ giải theo công thức

quynhgiao

Biên tập viên
Tuyển tập 10 dạng bài tập hóa học về Axit vô cơ khi tác dụng với kim loại hoặc hỗn hợp kim loại được giải theo các công thức tổng quát như thế nào trong tài liệu trình bày cho các bạn hiểu sâu sắc hơn.

Tài liệu chia làm 2 phần chính : Phần A gồm các dạng toán tương ứng các công thức giải liên quan còn phần B là phần luyện tập với các bài tập áp dụng.

Phần A : Các dạng toán và công thức giải.
Dạng 1 : Tính khối lượng muối clorua khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HCL giải phóng khí H2
Dạng 2 : Tính khối lượng muối sunfat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí H2.
Dạng 3 : Tính khối lượng muối sunfat khi cho oxit kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo muối sunfat và H2O
Dạng 4 : Tính khối lượng muối clorua khi cho oxit kim loại tác dụng với dung dịch HCl tạo muối clorua và H2O.
Dạng 5 : Tính khối lượng muối clorua khi cho muối cacbonat tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí CO2 và H2O.
Dạng 6 : Tính khối lượng muối sunfat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc tạo sản phẩn khử ( SO2 , S, H2S ) và H2O
Dạng 7 : Tính khối lượng muối nitrat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 giải phóng khí : NO2 ,NO,N2O, N2 ,NH4NO3
Dạng 8 : Tính khối lượng muối thu được khi hòa tan hết hỗn hợp sắt và các oxít sắt bằng HNO3 dư giải phóng khí NO và NO2 .
Dạng 9 : Tính khối lượng muối thu được khi hòa tan hết hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng, dư giải phóng khí SO2 .
Dạng 10 :Tính khối lượng Fe hoặc hỗn hợp chất rắn trong bài toán kinh điển về Fe
Phần B - Phần bài tập áp dụng gồm 11 bài sưu tầm.

 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top