100 từ vựng luyện thi tiếng Nhật cấp độ N3

JanpanSOFL

Thành viên
Một nguồn tài liệu học tiếng Nhật rất bổ ích, Trung tâm tiếng Nhật SOFL chia sẻ bộ từ vựng tiếng Nhật N3, sẽ giúp bạn luyện thi tiếng Nhật N3 dễ dàng.

100 từ vựng luyện thi tiếng Nhật cấp độ N3

 1. 画家 「 がか 」: Họa sĩ
 2. 抱える 「 かかえる 」: Bao tử
 3. 価格 「 かかく 」: Giá
 4. 化学 「 かがく 」: Hóa học
 5. 輝く 「 かがやく 」: Chói
 6. 係 「 かかり 」: Sự chịu trách nhiệm
 7. 罹る 「 かかる 」: Bị
 8. 限る 「 かぎる 」: Giới hạn, hạn chế
 9. 描く 「 かく 」: Vẽ, tô vẽ
 10. 家具 「 かぐ 」: Bàn ghế
 11. 学 「 がく 」: Học, học thuật sự thông thái
 12. 額 「 がく 」: Cái trán, trán (người)
 13. 覚悟 「 かくご 」: Sự kiên quyết, sự sẵn sàng
 14. 確実 「 かくじつ 」: Chính xác, chắc chắn
 15. 学者 「 がくしゃ 」: Hiền triết
 16. 学習 「 がくしゅう 」: Đèn sách
 17. 隠す 「 かくす 」: Bao bọc, che
 18. 拡大 「 かくだい 」: Sự mở rộng, sự tăng lên
 19. 確認 「 かくにん 」: Sự xác nhận, sự khẳng định
 20. 学問 「 がくもん 」: Học vấn, sự học
 21. 隠れる 「 かくれる 」: Dung thân
 22. 欠ける 「 かける 」: Khuyết
 23. 加減 「 かげん 」: Sự giảm nhẹ, sự tăng giảm
 24. 過去 「 かこ 」: Quá khứ
 25. 籠 「 かご 」: Giỏ, cái giỏ
 26. 囲む 「 かこむ 」: Bao quanh, vây quanh
 27. 火災 「 かさい 」: Bị cháy
 28. 貸し 「 かし 」: Sự cho vay, sự cho mượn
 29. 菓子 「 かし 」: Bánh kẹo
 30. 家事 「 かじ 」: Công việc gia đình, việc nội trợ
 31. 賢い 「 かしこい 」: Thông minh, khôn ngoan
 32. 歌手 「 かしゅ 」: Ca kỹ
 33. 数 「 かず 」: Số, những
 34. 稼ぐ 「 かせぐ 」: Kiếm (tiền)
 35. 数える 「 かぞえる 」: Đếm, tính
 36. 型 「 かた 」: Cách thức
 37. 肩 「 かた 」: Vai, bờ vai
 38. 硬い 「 かたい 」: Cứng, cứng rắn
 39. 方々 「 かたがた 」: Các vị, các ngài
 40. 刀 「 かたな 」: Đao
 41. 語る 「 かたる 」: Kể chuyện, kể lại
 42. 勝ち 「 かち 」: Chiến thắng
 43. 価値 「 かち 」: Giá trị
 44. 活気 「 かっき 」: Sự hoạt bát, sự sôi nổi
 45. 学期 「 がっき 」: Học kỳ
 46. 格好 「 かっこう 」: Kiểu, ngoại hình
 47. 活動 「 かつどう 」: Hoạt động
 48. 活用 「 かつよう 」: Sự hoạt dụng, sự sử dụng
 49. 悲しむ 「 かなしむ 」: Bi ai, bi thống
 50. 必ずしも 「 かならずしも 」: Không nhất định, vị tất
 51. 金 「 かね 」: Tiền, đồng tiền
 52. 金持ち 「 かねもち 」: Hào phú
 53. 可能 「 かのう 」: Có thể, khả năng
 54. 株 「 かぶ 」: Cổ phiếu
 55. 被る 「 かぶる 」: Chao đảo
 56. 我慢 「 がまん 」: Nhẫn nại, chịu đựng
 57. 上 「 かみ 」: Trên, mặt trên
 58. 神 「 かみ 」: Chúa
 59. 雷 「 かみなり 」: Sấm sét
 60. 髪の毛 「 かみのけ 」: Sợi tóc, tóc
 61. 科目 「 かもく 」: Khoa mục
 62. 火曜 「 かよう 」: Thứ ba, ngày thứ ba .
 63. 空 「 から 」: Sự rỗng không, trống rỗng
 64. 柄 「 がら 」: Cán, tay cầm
 65. 刈る 「 かる 」: Gặt, cắt
 66. 彼等 「 かれら 」: Họ, những cái kia
 67. 皮 「 かわ 」: Da
 68. 革 「 かわ 」: Da (của động vật)
 69. 缶 「 かん 」: Bi đông, ca
 70. 勘 「 かん 」: Trực giác, giác quan thứ sáu
 71. 考え 「 かんがえ 」: Suy nghĩ, ý kiến
 72. 感覚 「 かんかく 」: Cảm giác
 73. 観客 「 かんきゃく 」: Quan khách, người xem
 74. 環境 「 かんきょう 」: Hoàn cảnh
 75. 歓迎 「 かんげい 」: Sự hoan nghênh, sự nghênh đón nhiệt tình
 76. 観光 「 かんこう 」: Sự du lãm, sự thăm quan
 77. 観察 「 かんさつ 」: Sự quan sát, quan sát
 78. 感じ 「 かんじ 」: Tri giác, cảm giác
 79. 感謝 「 かんしゃ 」: Sự cảm tạ, sự cảm ơn
 80. 患者 「 かんじゃ 」: Bệnh nhân, người bệnh
 81. 勘定 「 かんじょう 」: Sự tính toán, sự thanh toán
 82. 感情 「 かんじょう 」: Cảm tình
 83. 感じる 「 かんじる 」: Cảm giác, cảm thấy
 84. 感心 「 かんしん 」: Đáng thán phục, đáng ngưỡng mộ
 85. 関心 「 かんしん 」: Sự quan tâm, quan tâm
 86. 関する 「 かんする 」: Liên quan đến, về (vấn đề)
 87. 完成 「 かんせい 」: Sự hoàn thành, hoàn thành
 88. 完全 「 かんぜん 」: Viên mãn, toàn diện
 89. 感動 「 かんどう 」: Sự cảm động, cảm động
 90. 監督 「 かんとく 」: Đạo diễn
 91. 管理 「 かんり 」: Sự quản lí, sự bảo quản
 92. 完了 「 かんりょう 」: Sự xong xuôi, sự kết thúc
 93. 関連 「 かんれん 」: Sự liên quan, sự liên hệ
 94. 議員 「 ぎいん 」: Đại biểu quốc hội, nghị viên
 95. 記憶 「 きおく 」: Kí ức, trí nhớ
 96. 気温 「 きおん 」: Nhiệt độ
 97. 機械 「 きかい 」: Bộ máy
 98. 議会 「 ぎかい 」: Nghị hội, quốc hội
 99. 期間 「 きかん 」: Kì, thời kì
 100. 機関 「 きかん 」: Cơ quan
Với những từ vựng tiếng Nhật N3 được chia sẻ trên đây chắc chắn sẽ phần nào giúp bạn học tiếng Nhật hiệu quả hơn. Bạn có điều gì thắc mắc hay muốn được chia sẻ thêm điều gì, đừng ngại trao đổi cùng Nhật ngữ SOFL nhé!
 
xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi chuyển nhà tại quảng ngãi
Top