Anh chị hãy trình bày về giao thức SSL

bantot

Moderator
Anh chị hãy trình bày về giao thức SSL.

-Giao thức SSL (Secure Socket Layer) được hình thành và phát triển bởi nhóm nghiên cứu Netscape dẫn dắt bởi Elagamal và ngày nay trở thành một chuẩn bảo mật thực hành trên mạng Internet.

-Mục đích được thiết kế để tạo ra các giao tiếp giữa hai chương trình ứng dụng trên một cổng định trước nhằm mã hóa toàn bộ thông tin đi/đến, mà được sử dụng rộng rãi cho giao dịch điện tử như truyền số hiệu thẻ tín dụng, mật khẩu, …

-SSL được thiết kế độc lập với tầng ứng dụng để đảm bảo tính bí mật, an toàn và chống giả mạo luồng thông tin qua Internet giữa hai ứng dụng bất kì.

-Cơ chế hoạt động và hệ thống thuật toán mã hóa sử dụng trong SSL được phổ biến công khai, trừ khóa chia sẻ tạm thời được sinh ra tại thời điểm trao đổi giữa 2 ứng dụng là tạo ngẫu nhiên và bí mật đối với người quan sát trên mạng máy tính.

-Giao thức SSL còn đòi hỏi ứng dụng chủ phải được chứng thực bởi một đối tượng lớp thứ 3 (CA) thông qua giấy chứng thực điện tử dựa trên mật mã công khai (RSA).

SSL dựa trên 2 nhóm con giao thức là giao thức bắt tay và giao thức bản ghi.
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top