Auto Filters trong Excel 2013

Dancer

Thành viên Vip
Khi làm việc trên một bảng tính với 2.000 dòng dữ liệu, hiển thị rất nhiều sản phẩm từ các nhà cung cấp trên toàn thế giới. Bạn cần phải tìm tất cả các sản phẩm từ một nhà cung cấp cụ thể, nhưng họ đang nằm rải rác trong bảng tính và nó không phải là một công việc dễ dàng.
Khi bạn chọn tùy chọn AutoFilter Excel 2013 để thêm một bộ lọc đặt trên cùng của mỗi cột. Sẽ có một menu thả xuống trên đầu trang của các cột với các giá trị duy nhất trong toàn bộ cột. Nếu bạn chọn một hồ sơ cụ thể mà bạn muốn xem, bạn có thể chọn một từ menu thả xuống và tất cả các hồ sơ khác sẽ được ẩn

Căn cứ vào các cột lọc bạn chọn, bạn sẽ có được nhiều tùy chọn phụ để lọc dữ liệu hơn nữa. Nếu bạn chọn một văn bản, cột, số cột, cột ngày, bạn sẽ nhận được các bộ lọc phụ thêm như hình dưới đây.
Ngoài cách lọc thông tin dạng chữ thông thường bạn cũng có thể dùng cách lọc dạng số , ngày tháng như sau:
chú ý trong khi dùng tính năng Auto Filters trong Excel 2013 cần chú ý 3 lựa chọn :
  1. only the rows for the selected data is visible
  2. the row numbers for the filtered rows are shown in blue font on the left side
  3. the drop down arrow in the selected column has changed to a filter symbol, with a small arrow
Trong khi làm việc bạn vô tình làm sai thì bạn có thể dùng xóa Filter đó đi và làm lại:
Click vào drop down menu và chọn Clear Filter Form “Customer”để xóa hết Filter :
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top