bài tập nito - Phốt pho

Trâm Anh

Thành viên
Nhiệt phân hoàn toàn m gam muối M(NO3)2 thu được 20g một oxit của M và 12,6lit hỗn hợp khí A ở đktc có tỷ khối so với hidro là 200/9
a/ xác định kim loại M và tính m
b/ Nếu cho m(g) muối nitrat trên vòa 100 ml dung dịch HCl 2,5M được 100 ml dung dịch B. Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch B
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top