Bây giờ vũ nhôm (tức trần đại vũ) --- cây củi của ông Trần Đại Quang

Chuyên mục 'Video clip xả stress' bởi ak74ckc, 8 Tháng một 2018.

  1. Nhóm lợi ích hút máu của dân, biển thủ ngân qui ̃ và tài nguyên quốc gia, nhận số tiền hối lộ khổng lồ qua việc cho phép Trung Quốc khai thác bô xít độc hại ở Tây Nguyên và nhà máy thép Formosa hoặt động, thải các chất dơ và độc hại ra biển miền trung 75 năm. Đả hổ diệt ruồi, bỏ hết sâu vô lò và tịch thu tài sản của chúng đặng đền bù đầy đủ cho dân oan cả nước và giúp các trung tâm nuôi trẻ mồ côi khuyết tật. Nếu được như vậy hầu hết đồng bào trên toàn thế giới đều mừng. Kỳ này những con vẹt chạy tội cho chúng có hót hay cỡ nào chăng nữa cũng đau như thiến.