Bộ Đồ Án Tốt Nghiệp nghành Cơ Khí

thicong

Thành viên
Pass chung: giothangmuoi.info

Đồ Án Tốt Nghiệp khuôn – Ứng dụng Solidworks, SolidCam trong thiết kế khuôn:

http://www.ziddu.com/download/132810...idCam.rar.html

Đồ Án Tốt Nghiệp – Thiết kế, mô phỏng máy tiện T620 bằng Inventor

http://www.ziddu.com/download/132830...part1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/132830...part2.rar.html

Đồ Án Tốt Nghiệp – Thiết kế, mô phỏng máy phay P6H82 bằng SolidWorks:

http://www.ziddu.com/download/132912...P6H82.rar.html

Đồ Án Tốt Nghiệp – Thiết kế, mô phỏng máy phay CNC V650:

http://www.ziddu.com/download/132923...CV650.rar.html

Đồ Án Tốt Nghiệp – Thiết kế, mô phỏng quá trình phay bánh răng:

http://www.ziddu.com/download/132924...hRang.rar.html

Đồ Án Tốt Nghiệp – Thiết kế, mô phỏng chế tạo máy tiện CNC

http://www.ziddu.com/download/132931...CTien.rar.html

Đồ Án Tốt Nghiệp – Thiết kế, điều khiển máy phay tự động

http://www.ziddu.com/download/132931...yPhay.rar.html

Đồ Án Tốt Nghiệp – Nghiên cứu, ứng dụng máy cắt dây.

http://www.ziddu.com/download/132931...atDay.rar.html
 

thicong

Thành viên
Đồ án tốt nghiệp của cơ khí

1.Hệ thống truyền động cơ khí
http://www.ziddu.com/download/12431672/da.rar.html
2. Ưngs dụng vi xử lý trong điều khiển mô hình maytron.
http://www.ziddu.com/download/124316...ytron.rar.html
3.Báo cáo tối ưu hóa
http://www.ziddu.com/download/124316...uuhoa.rar.html
4.DACNCTMHA.rar
http://www.ziddu.com/download/124316...CTMHA.rar.html
5. Luận văn tốt nghiệp cơ khí
http://www.ziddu.com/download/12431676/BO.rar.html
6.Banve.rar
http://www.ziddu.com/download/12431677/Banve.rar.html
7.DAMH-KYTHUATNANGCHUYEN.rar
http://www.ziddu.com/download/124316...HUYEN.rar.html
8. Bìa luận văn
http://www.ziddu.com/download/12431679/balot.rar.html
9. Bao cao may chat pallet.doc
http://www.ziddu.com/download/124316...aomay.rar.html
10.Đồ án cơ khí tối ưu hóa:
http://www.ziddu.com/download/12431681/anhco.rar.html
11. DAMHTDHSX-Thietkemaydonggoicaphe.doc.
http://www.ziddu.com/download/124317...caphe.doc.html
12.Hộp giảm tốc
http://www.ziddu.com/download/124317...AMTOC.rar.html
13.Đồ án dẫn động băng tải
http://www.ziddu.com/download/124317...NGTAI.rar.html
14.Chi tiet tay may.dwg
http://www.ziddu.com/download/12431737/Draw.rar.html
15.Thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy
http://www.ziddu.com/download/12431738/Doc.rar.html
16. ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ http://www.ziddu.com/download/12431739/dti.doc.html
17.Hộp giảm tốc
http://www.ziddu.com/download/12431740/DE2.rar.html
18. DATHIETKEHETHONGTRUYENDONGCOKHI.rar
http://www.ziddu.com/download/124317...COKHI.rar.html
19. thiết kế hộp giảm tốc
http://www.ziddu.com/download/12431742/DESO5.doc.html
20. DATKQUITRINHCONGNGHEGIACONGCHITIETDA.rar
http://www.ziddu.com/download/124317...IETDA.rar.html
21. Hethongbaochaytudongluanantotnghiep.pdf.
http://www.ziddu.com/download/124318...ghiep.pdf.html
22. Công nghiêp da giày
http://www.ziddu.com/download/124318...ghiep.doc.html
23. hethongsxtieu.rar
http://www.ziddu.com/download/124318...xtieu.rar.html
24. LuanvanCDMA.PDF
http://www.ziddu.com/download/124318...nCDMA.PDF.html
25. một số hình chụp cơ khí
http://www.ziddu.com/download/124318...hchup.rar.html
26. Đồ án công nghệ chế tạo máy
http://www.ziddu.com/download/124318...htinh.rar.html
27. Thuyet minh do an 2006 hieu chinh
http://www.ziddu.com/download/124318...-HIEU.rar.html
28.Hệ thống giây chuyến sản xuất nước tinh khiêt
http://www.ziddu.com/download/124318...THIEN.rar.html
29.BAO CAO TTTN
http://www.ziddu.com/download/124318...CHINH.rar.html
30.hộp giảm tốc
http://www.ziddu.com/download/12431883/INDOAN.rar.html
31.mechanism_design_2001_tutorial.zip
http://www.ziddu.com/download/124319...orial.zip.html
32.Thiết kế và mô phỏng máy bào ngang trên máy tính
http://www.ziddu.com/download/124319...ANLAM.rar.html
33. Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ truyền động cơ khí
http://www.ziddu.com/download/124319...OCDUY.rar.html
34.Quy trình công nghệ sx bia
http://www.ziddu.com/download/12431972/LVTN.doc.html
http://www.ziddu.com/download/12431973/LVTN.rar.html
http://www.ziddu.com/download/124319...GTUNG.rar.html
35.Máy in
http://www.ziddu.com/download/124319...NKIET.rar.html
36.nguyên công:
http://www.ziddu.com/download/124319...NCONG.rar.html
37. Phân tích động học bằng phương pháp giải tích
http://www.ziddu.com/download/124319...anduy.rar.html


 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top