Bộ tượng Tam Đa có ý nghĩa như thế nào trong phong thủy

ntoan

Thành viên
Ý nghĩa bộ tượng Phúc Lộc Thọ (Tam Đa) trong phong thủy
Việc thờ 3 ông Phúc Lộc Thọ (Tam Đa) là nguồn gốc từ sự giao thoa nền văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Ông Phúc là chỉ thừa tướng đời nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc tên gọi là Quách Tử Nghi.
Là 1 vị quan liêm khiết, chính trực chuyên dụng cho cả 4 đời vua Huyền Tông, Túc Tông, Đại Tông, Đức Tông. Gia đình ông mang ngũ đại đồng đường, con trai con gái đều thành danh chốn quan trường và kết duyên cộng những hoàng tử, công chúa. Sử sách và muôn dân nhớ về ông như 1 vị quan thanh liêm, đức độ, không vi kỵ, công trạng hiển hách, được lòng người.

Ông Lộc là thừa tướng thời nhà Tấn, tên thật là Đậu Tử Quân.
Đây lại là một viên quan tham. Suốt 1 đời khiến quan hưởng không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu, của đút lót của kẻ nịnh thần, mua quan bán tước,… Mặc dù giàu mang như vậy, ông lại không với cháu đích tôn. Ông vẫn than rằng : Lộc của ta để cho ai đây ?
Ông Thọ là thừa tướng đời Hán, tên thật là Đông Phương Sóc.
Ông quan niệm khiến quan là phải lấy lộc, nhưng ông chỉ thích lộc của vua ban thưởng, quyết ko nhận hối lộ, giữ tiếng là quan liêm. Ông thọ tới 125 tuổi phải gọi ông là Ông Thọ.
Ba ông Tam Đa cũng chính là ba điều ước mong lớn nhất của con người. Nhưng cũng kể con người được dòng này mất loại kia, không buộc phải tham lam quá độ. Ba ông Tam Đa (Phúc Lộc Thọ) gắn liền nhau chính là biểu tượng cho sự bù trừ, cộng hưởng.
Tìm hiểu thêm tại: bát tràng family bảo lộc
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top