các bác giúp e với

trung95

Thành viên
ai trả lời hộ e câu này vs....theo em,với sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành phần,vấn đề tìm kiếm việc làm có gì khác với trước đây khi nền kinh tế nước ta còn tình trạng bao cấp?
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top