Các tính năng trong Slot Game Cạm Bẫy Điêu Thuyền

prokhong5

Thành viên
Cạm Bẫy Điêu Thuyền là 1 trò chơi video slot (xèng) gồm có 5 guồng quay, 3 hàng trong đó có biểu tượng thay thế Wild và 3 kiểu Vòng Quay Miễn Phí đơn hoặc Tính năng Nhiều Vòng quay miễn phí khác nhau.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN WELLBET MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
1/ Tính năng Vòng quay miễn phí đơn và Nhiều Vòng quay miễn phí

- 2 biểu tượng Scatter xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong Trò chơi chính sẽ thưởng Vòng quay miễn phí đơn với một tính năng được chọn ngẫu nhiên: Vòng quay miễn phí Điêu Thuyền, Vòng quay miễn phí Đổng Trác, Vòng quay miễn phí Lữ Bố.

- Vòng quay miễn phí đơn được thêm vào bình đo “Chiến thắng”.

- 3 biểu tượng Scatter trở lên xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong Trò chơi chính sẽ thưởng Tính năng Nhiều vòng quay miễn phí, trong đó Người Chơi có thể chọn 1 trong 3 Tính năng để chơi trong Tính năng Nhiều vòng quay miễn phí: 8 Vòng quay miễn phí Điêu Thuyền, 10 Vòng quay miễn phí Đổng Trác, 12 Vòng quay miễn phí Lữ Bố.

- Khi Tính năng Nhiều Vòng quay miễn phí được kích hoạt bởi 4 hoặc 5 biểu tượng scatter, tất cả phần thắng của tính năng Nhiều Vòng quay miễn phí sẽ được nhân tương ứng với 2 hoặc 4.

- Tính năng Nhiều Vòng quay miễn phí được thêm vào bình đo “Chiến thắng”.

- Biểu tượng Scatter không xuất hiện trong Tính năng Vòng quay miễn phí đơn và Nhiều Vòng quay miễn phí.

2/ Đặc trưng của Vòng quay miễn phí Điêu Thuyền, Vòng quay miễn phí Đổng Trác và Vòng quay miễn phí Lữ Bố

- Trong Vòng quay miễn phí Điêu Thuyền, khi một biểu tượng Wild trở lên xuất hiện trên bất kỳ guồng quay nào, mỗi biểu tượng Wild sẽ mở rộng ra toàn bộ guồng quay và thay thế cho tất cả biểu tượng.

- Trong Vòng quay miễn phí Đổng Trác, khi một biểu tượng Wild trở lên xuất hiện trên bất kỳ guồng quay nào, tất cả phần thắng cho vòng quay đó sẽ được nhân với 4.

- Trong Vòng quay miễn phí Lữ Bố, một biểu tượng Lữ Bố sẽ giữ nguyên ở vị trí chính giữa guồng quay 1 trong suốt Vòng quay miễn phí và tất cả biểu tượng Đổng Trác và/hoặc biểu tượng Lính (Soldier) xuất hiện trên guồng quay được thay đổi thành biểu tượng Lữ Bố. Nếu 4 biểu tượng trở lên được đối thành biểu tượng Lữ Bố trong một vòng quay, tất cả biểu tượng, ngoại trừ biểu tượng Wild ở ngay bên phải các biểu tượng đã thay đổi cũng sẽ được thay đổi thành biểu tượng Lữ Bố cho vòng quay đó.
 
xe cẩu quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi chống thấm quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top