Cần tim pro về cấu trúc dữ liệu........

thanhkute24

Thành viên
Mình cần các bạn giúp..làm ơn!
Quản lý điểm của danh sách sinh viên:
Ta tổ chức các danh sách sau:
-Danh sách môn học: Danh sách tuyến tinh(MAMH(mã môn học),TENMH(Tên môn hoc),STLT(số tiết thực hành),STLT(số tiết lý thuyết),STTH(thực hành)
-Danh sách sinh viênanh sách liên kết kép( MASV,HO,TEN,MALOP,PHAI,KHóa)
-Danh sách lớp: Danh sách đặc(MALOP,TENLOP)
-Danh sách Điểm(danh sách liên kết đơn)
MASV,MAMH,LAN,DIEM)
Chương trình có các chức năng sau:NhapLop,nhập sinh viên,nhập môn học,nhập điểm,In DSSV của 1 lớp,In Danh Sách Lớp của toàn trường theo 1 khóa,Un danh sach thi trước khi thi,In bảng điêm môn học(đã nhập điểm).
Chương trình cho phép lưu các danh sách vào file;kiểm tra các điều kiện làm dữ liệu bị sai..
E xin chân thành cảm ơn ạ:
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top