Tài liệu Câu hỏi môn thương mại điện tử

dayto.kdh

Administrator
CÂU HỎI MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG 1:
1. Nêu ưu, nhược điểm của thương mại điện tử so với thương mại truyền thống. Cách khắc phục.
2. Phân biệt E-Commerce, E-Business, M-Commerce.
3. Nêu các cấp độ của thương mại điện tử. Nhận định: “Thương mại điện tử phải có hình thức thanh toán qua mạng” là đúng hay sai? Giải thích.
4. Các đặc điểm của thương mại điện tử. Cho ví dụ các mặt hàng phù hợp và không phù hợp để thực hiện thương mại điện tử.
5. Chuỗi giá trị (Value Chains) là gì? Vẽ sơ đồ minh họa chuỗi dây chuyền giá trị một sản phẩm bất kỳ (ngoại trừ sản phẩm ô tô, đồ gỗ, quần áo).
6. Giải thích các khái niệm B2B, B2C, C2C, G2C, B2G. Cho ví dụ minh họa.

CHƯƠNG 2:


1. Phân biệt Internet, Intranet, Extranet, VPN Extranet.
2. Nhận định: “Doanh nghiệp cần 1 tên miền riêng và doanh nghiệp chỉ nên đăng ký một tên miền là đủ” là đúng hay sai? Giải thích.
3. Nếu thực hiện thương mại điện tử, nên lựa chọn tên miền cấp cao nhất là gì (‘COM’, ‘ORG’, ‘BIZ’, ‘NET’ ,…)? Giải thích lý do sự lựa chọn của anh chị
4. Nêu ưu và khuyết điểm của mô hình 2 lớp, 3 lớp
5. Nêu hiểu biết của các bạn về mạng riêng ảo (VPN - Virtual Private Network) : cơ chế, cách hoạt động, ưu điểm,…
6.

CHƯƠNG 3:


1. Nêu các vấn đề mà doanh nghiệp cần phải quan tâm khi lựa chọn Web Server. Các chức năng cơ bản của 1 phần mềm Web Server.
2. Nêu các thành phần chính của công cụ máy tìm kiếm (Search Engine).
3. Nêu một số phương pháp nhằm nâng cao thứ tự trang web của doanh nghiệp bạn trên Search Engine.
4. Nhận định: “Không cần phải đăng ký trang web lên các Search Engine bởi vì xét về mặt lý thuyết, hệ thống Spider thường xuyên truy cập vào các trang web mới và chắc chắn nó sẽ tìm thấy trang web của ta và xếp loại vào trong các danh sách tìm kiếm trên Search Engines.” là đúng hay sai? Giải thích.
CHƯƠNG 4:
1. Theo ý anh chị, một phần mềm cho phép doanh nghiệp kinh doanh điện tử thì cần phải có các chức năng nào?
2. Nêu phương thức hoạt động của giỏ hàng (Shopping Cart)
3. Nêu cơ chế hoạt động sau khi người mua chọn hàng và chấp nhận giao dịch?
4. Nhận định “Chỉ những doanh nghiệp qui mô lớn mới có thể thực hiện thương mại điện tử” là đúng hay sai? Giải thích.
5. Vẽ sơ đồ minh họa kiến trúc một hệ thống thương mại điện tử qui mô lớn.

CHƯƠNG 5:


1. Theo anh chị, nhằm bảo vệ hệ thống mạng máy tính, người quản trị phải tiến hành công việc gì ?
2. Theo anh chị, chính sách bảo mật không tốt có thể dẫn đến những tác hại gì trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ?
3. Anh chị hãy đưa ra một vài biện pháp nhằm bảo vệ người sử dụng khi truy cập Internet
4. Anh chị thử đưa ra 1 vài biện pháp bảo vệ cho máy phục vụ
5. Doanh nghiệp thực hiện thương mại điện tử cần quan tâm và tự bảo vệ như thế nào?

CHƯƠNG 6


1. Giả sử công ty anh chị sẽ kinh doanh trên mạng với sản phẩm là các video clip ca nhạc. Anh chị hãy đề xuất 1 vài cách nhằm bảo vệ bản quyền, đề xuất 1 vài cách thanh toán phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam hiện nay.
2. So sánh giữa mã hóa đối xứng và mã hóa bất đối xứng. Ứng dụng của chúng.
3. Công dụng của chữ ký điện tử. Vẽ sơ đồ minh họa quá trình gửi và nhận chữ ký điện tử.
4. Khái niệm tường lửa (Firewalls). Nêu các thành phần cơ bản của tường lửa. Vẽ sơ đồ minh họa cấu hình của một hệ thống Firewall chuẩn.
5. Anh chị hãy nêu nguyên lý họat động, ưu và nhược điểm của cổng ứng dụng (Application-Level Gateway)

CHƯƠNG 7

1. Trình bày những hiểu biết của các anh chị về merchant account và payment gateway.
2. Vẽ sơ đồ và mô tả quá trình thanh toán tên mạng với thẻ tín dụng.

CHƯƠNG 8:


1. Marketing trực tuyến là gì? Lợi ích từ Marketing trực tuyến?
2. Anh chị hãy nêu các kỹ năng cần có của người làm Marketing trực tuyến.
3. Anh chị hãy lựa chọn 1 mặt hàng và lựa chọn các hình thức Marketing trực tuyến phù hợp. Giải thích.

Nguồn: Slideshare.net​
 
xây dựng đạt nguyên xe du lịch quảng ngãi hàng xách tay quảng ngãi
Top