CD Giáo Trình Microsoft Access 2007

chatlove

Thành viên Vip

Chương 1: Tổng quan về Microsof Access
Chương 2: Bảng dữ liệu - Table
Chương 3: Truy vấn dữ liệu - Query
Chương 4: Biểu mẫu- Form
Chương 5: Báo cáo - Report
Chương 6: Tập lệnh - Macro
Chương 7: Tùy biến biểu mẫu hoặc báo cáo
Chương 8: Ngôn ngữ Visual Basic for Applications
Chương 9: Môi trường ứng dụng nhiều người dùng
Chương 10: Bài tập tổng hợp Access
Gồm 18 bài tập với hơn 100 câu hỏi:
- Phan 1: Bài tập bảng
- Phan 2: Bài tập truy vấn
- Phan 3: Bài tập về biểu mẫu
- Phan 4: Bài tập về báo cáo
Phần thư giãn: Với trò chơi ghép hình, tìm cặp, tinh mắt.
Mỗi chương đều kèm Bai kiem tra kien thức !


Link Down:

http://www.mediafire.com/?w1mgy45yfkx
http://www.mediafire.com/?u2g93ami4do
http://www.mediafire.com/?imjmbxyq2ja
http://www.mediafire.com/?pm42w1tcjmb
http://www.mediafire.com/?mjkylemb0zi
http://www.mediafire.com/?xc0m2zydnxb
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top