Chuyên đề vận dụng kiến thức liên môn, chủ đề tích hợp trong dạy học lịch sử ở trường thcs

quynhgiao

Biên tập viên
Chuyên đề vận dụng kiến thức liên môn, chủ đề tích hợp trong dạy học lịch sử ở trường thcs

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

I. Thực trạng chương trình, SGK và những vấn đề cần quan tâm trong Dạy Học Lịch Sử hiện nay.

II. Mục đích, ý nghĩa, nội dung và mức độ của Phương pháp Dạy học tích hợp.

III. Một số phương pháp “Vận dụng kiến thức liên môn, chủ đề tích hợp trong dạy học Lịch Sử”.

IV. Các bước tiến hành cụ thể.

V. Kết luận.

*Phần phụ lục


Vận dụng kiến thức liên môn, chủ đề tích hợp trong dạy học lịch sử ở trường thcs

 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top