Cisco Lab - Cấu hình RIP (Routing Information Protocol)

jony_vu

Bạn bè
Bài thực hành lần này, bạn sẽ tập cài đặt và quản lý định tuyến động giữa các mạng, sử dụng RIP (Routing Information Protocol) trên để trao đổi thông tin cập nhật định tuyến giữa các router.

Xem bài
https://www.cisco.com/web/learning/le31/le46/cln/elabs/Configuring_Rip/Configuring_RIP.swf

Theo Cisco
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top