Đề thi môn xsuat thống kê - khoa F

bantot

Moderator
Đề thi môn xsuat thống kê đề 27,28 khoa F ngay 17/12/2013

Câu 1: cho 1 gói kẹo gồm 10 chiếc kẹo trong đó có 3 kẹo dâu +7 kẹo cam.1 em bé lấy lần lượt từng chiếc kẹo cho đến khi nào lấy đc kẹo cam thì dừng lại.
a)lập bảng phân phối xác suất cho số kẹo lấy ra
b) biết em bé phải lấy ít nhất 2 chiếc kẹo thì mới lấy đc kẹo cam.Tìm xác suất để em bé lấy đc kẹo cam ở lần thứ 3

Câu 2:

Chiều cao của 1 loại cây là ĐLNN pp chuẩn ,nguy =20,độ lệch tiêu chuẩn =2,5 m,Cây đạt tiêu chuẩn khai thác là cây có chiều cao tối thiểu 15m.Nếu cây đạt tiêu chuẩn sẽ lãi 10(1000đ),nếu cây k đạt tiêu chuẩn sữ lỗ 30(1000đ) tìm tiền lãi trung bình khi khai thác 100 cây.

Câu 3

Theo dõi 36 chuyến vận chuyển của 1 loại xe vận tải từ kho đến của hàng kết quả thời gian vận chuyển như sau
t/gian(phút) 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
số chuyến 4 11 12 7 2
a) với độ tin cây 99% ước lượng thời gian vận chuyển tb tối thiểu cua xe
b) Với mức ý nghĩa =0,01 kiểm định Ho xích ma ^2=2,5 .H1: xích ma ^2>2,5
c) để ước lượng tỷ lệ chuyến xe có thời gian vận chuyển ít hơn 15 phút đạt độ tin cậy 95 % vafsai số k vượt quá 0,1 cần theo dõi bao nhiêu chuyến xe nữa

câu 1:

3 ng bắn vào mục tiêu có xs trúng đích lần lượt là 0.5 0.6 0.7
a)tìm số viên đạn trúng đích có khả năng lớn nhất
b) có 2 viên trúng mục tiêu.tìm xs là ng thứ nhất bắn trượt

câu 2:

một ng có k/n mắc bệnh A với xs là 2/3, bệnh B là 1/3. trong mỗi lần xét nghiệm xác xuất có kqua dương tính với bệnh A là 0.75, bệnh B là 0.25
a)Tính xác suất để người đó mắc bệnh
b)Tính xác suất trong 3 lần xét nghiệm có ít nhất 1 lần có kết quả dương tính

Câu 3:

Lương tháng của một sinh viên mới ra trường là DLNN.Điều tra 25 sinh viên thấy lương tháng trung bình của một sinh viên mới ra trường là 550 USD,độ lệch tiêu chuẩn mẫu điều chỉnh là 20 USD.
a)Ước lượng phương sai với gama=99%
b)Theo báo cáo thì lương tháng trung bình của 1 sinh viên mới ra trường là 500 USD,
có ý kiến cho rằng báo cáo thấp hơn thực tế.kiểm định ý kiến trên với anpha=0.02
c)Để biết lương tháng của sinh viên mới ra trường thì phỏng vấn 3000 sinh viên mới ra trường thấy 200 sinh viên xin được vào công ty liên doanh trong đó có 65 sinh viên có lương cao hơn 600 USD.Ước lượng số sinh viên vào được các công ty liên doanh biết số sinh viên có lương cao hơn 600 USD là 10000 người.
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top