Đề thi Quản trị chiến lược Khoa AI - 2013

bantot

Moderator
Đề thi Quản trị chiến lược Khoa AI ngày 17/12/2013 (đề 3,4)

Đề 1:
1. Xây dựng mô hình EFAS & liên hệ thực tiễn đến công ty bán lẻ.
2. Phân tích các nhân tố trong mô hình 7s của McKinsey. Liên hệ một công ty bất kỳ.


Đề 2:
1. Thiết lập mô hình chuỗi giá trị của M.Porter, nội dung, liên hệ vào 1 cty du lịch....
2. Khái niệm, mục đích của đánh giá chiến lược kinh doanh. Phân tích nội dung khung đánh giá kinh doanh của 1 cty em biết....


Đề 3
Câu 1: Tại sao phải phân đoạn chiến lược? Có thể dựa vào những tiêu chí nào để phân đoạn chiến lược? Liên hệ thực tế tại công ty? (chương 3 -slide)
Câu 2: Mô hình quy trình đánh giá chiến lược? Phân tích có liên hệ thực tế nội dung đánh giá chiến lược tại 1 công ty kinh doanh mà em biết?


Đề 4:
Câu 1: Chiến lược đa dạng hóa là gì? Các trường hợp sử dụng các loại chiến lược đa dạng hóa? Trường hợp sử dụng các chiến lược đa dạng hóa đó? Liên hệ thực tế tại 1 công ty sữa tại Việt Nam
Câu 2: Nội dụng và phương pháp phân tích TOWS? Liên hệ tại 1 doanh nghiệp?
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top