Đề thi Quản trị nhân lực khoa C ngày 17/12/2013

bantot

Moderator
Đề thi Quản trị nhân lực khoa C ngày 17/12/2013


Câu 1.( đại loại là) nêu các biện pháp khi thừa nhân lực trong ngắn hạn trong các doanh nghiệp. Liên hệ thực tế ở 1 doanh nghiệp mà bạn biết.


Câu 2. Thiết kế câu hỏi phỏng vấn ( 10-15 câu) cho vị trí nhân viên tuyển dụng của công ty PICO.


Câu 3.( Tình huống 84 có lái đi ít)
a.hạn chế trong chương trình đào tạo của công ty và hướng giải quyết.
b. xây dựng chương trình đào tạo.
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top