Đề thi và đáp án môn Lôgic, học kì I, năm học 2013 - 2014

butchimau

Biên tập viên
Đề thi và đáp án môn Lôgic, học kì I, năm học 2013 - 2014, ngày thi: 24/12/2013


TRƯỜNG ĐH SPKT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN: NHẬP MÔN LOGIC HỌC
MÃ MÔN HỌC: 1990090
NGÀY THI: 24/12/2013
THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút
(Không sử dụng tài liệu)

ĐỀ THI:

Câu 1 (3,0 đ): Viết công thức và tìm phán đoán tương đương với các phán đoán sau:

Trong hội nghị không phải có người không tán thành ý kiến ấy.
Trong hai môn nhạc và bơi, nó học không ít nhất một môn.
Các cháu đoàn kết thì thế giới hoà bình (Hồ Chí Minh)

Câu 2 (2,0 đ): Xác định giá trị chân lý của các công thức phán đoán sau:

~((~q∧ ∼s)∨p
(p ⇒q)⇒(∼p ∧(∼q∨r)
Câu 3 (2,5 đ): Tam đoạn luận sau đây có hợp logic không? Hãy chứng minh?
Mọi người ham học đều đáng phục
Một số sinh viên ham học
Vậy, một số sinh viên đáng phục.
Câu 4 (2,5 đ): Suy luận sau có hợp logic không? Hãy chứng minh?
Nếu anh ấy biết lập chương trình cho máy tính và giỏi về toán quy hoạch thì anh ấy có thể giải quyết được vấn đề này. Nhưng anh ấy không giải quyết được vấn đề này. Vậy anh ấy không giỏi toán quy hoạch hoặc không biết lập chương trình cho máy tính.
ĐÁP ÁN:
Câu 1 (3,0 đ):
* Viết công thức (1,5 đ)
~∃x~Px↔∀xPx
~ P∨∼Q↔~(P∧Q)
P→Q↔~Q→~P↔~(P∧∼Q)↔(~P∨Q)
* Phát biểu phán đoán tương đương (1,5 đ)

Câu 2 (2,0 đ):
* Lập bảng xác định giá trị chân lý của các công thức phán đoán
~((~q∧ ∼s)∨p): phán đoán có giá trị chân lý không xác định (1,5 đ)
(p ⇒q)⇒(∼p ∧(∼q∨r)): phán đoán có giá trị chân lý không xác định (1,5)
Câu 3 (2,5 đ):
Tam đoạn luận hợp logic
* Xác định M, S, P (0,5)
* Viết cấu trúc của tam đoạn luận, xét tính chu diên của M, S, P (1đ)
* Chứng minh bằng sơ đồ Vern hoặc vòng tròn Euler (1đ)
Câu 4 (2,5 đ):
Suy luận hợp logic theo quy tắc phản đảo
* Xác định các phán đoán đơn thành phần (0,5)
* Viết sơ dồ suy luận (1đ)
* Chứng minh bằng bảng chân trị (1đ)./.
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top