Đề thi xác suất thống kê khoa E

bantot

Moderator
Đề thi xác suất thống kê khoa E ( ĐH Thương mại)


câu 1 : kiện hàng I có 7 sản phẩm loại I và 3 sản phẩm loại II
kiện hàng II có 8 ản phẩm loại I và 4 sản phẩm loại II
Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm trong một kiện hang
1.Tìm xác suất để hai sản phẩm đó là hai sản phẩm loại II
2.GIả sử hai sản phẩm lấy ra là sản phẩm loại II.Tính xác suất để lấy hai sản phẩm ở kiện hàng còn lại cũng là hai sản phẩm loại II
Câu 2 : Lãi suất đầu tư vào một công ty.Xác suất để lãi suất trên 20 % là 0,0228 và xác suất để lãi suất dưới 8% là 0,1578
1.Tính lãi suất trung bình và phương sai lai suất
2.tính khả năng để nhà đầu tư không bị lỗ


Câu 3 + 4 là kiểm định và ước lượng dễ nên mình thôi nhé :D
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top