Địa lí 12 bài 20 : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

quynhgiao

Biên tập viên
ĐỊA LÝ 12 - BÀI 20

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

Chào mừng các bạn quay lại với kenhdaihoc.com để tiếp tục theo dõi bài giảng hôm nay bài 20 : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chúc các bạn học tốt!

1/ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ:

* Chuyển dịch theo hướng:tăng tỉ trọng của khu vực II (công nghiệp và xây dựng), giảm tỉ trọng của khu vực I (nông – lâm – thủy sản), tỉ trọng của khu vực III (dịch vụ) khá cao nhưng chưa ổn định.
- Xu hướng chuyển dịch như vậy là phù hợp với yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch còn chậm.

* Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành khá rõ:


- Ở khu vực I:

+ Xu hướng là giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thủy sản.
+ Rong nông nghiệp (theo nghĩa hẹp), tỉ trọng của ngành trồng trọt giảm, tỉ trọng của ngành chăn nuôi tăng.


- Ở khu vực II:

+ Công nghiệp đang có xu hướng chuyển đổi cơ cấu ngành sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp hơn với yêu cầu thị trường và tăng hiệu quả đầu tư.
+ Ngành công nghiệp chế biến có tỉ trọng tăng, công nghiệp khai thác có tỉ trọng giảm.
+ Trong từng ngành công nghiệp, cơ cấu sản phẩm cũng chuyển đổi theo hướng tăng tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp, có chất lượng và cạnh tranh được về giá cả, giảm các loại sản phẩm chất lượng thấp và trung bình không phù hợp với yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.


- Ở khu vực III:

+ Đẵ có những bước tăng trưởng, nhất là trong lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng kinh tế và phát triển đô thị.
+ Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời như: viễn thông, chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư ...


Các bạn xem thêm video bài giảng bên dưới nhé!


2/ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU THÀNH PHẦN KINH TẾ:

- Chuyển biến tích cực, phù hợp với đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kì Đổi mới.
- Kinh tế nhà nước tuy có giảm về tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.
- Tỉ trọng của kinh tế ngoài Nhà nước ngày càng tăng.

Thư viện giáo án Đại lý: http://kenhdaihoc.com/resources

3/ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LÃNH THỔ KINH TẾ:

- Đã hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế, vùng chuyên canh và các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn.
- Đã hình thành ba vùng kinh tế trọng điểm: Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

4/ Ý NGHĨA CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NƯỚC TA:
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế và công nghiệp hóa đất nươc

VIDEO BÀI GIẢNG
Tiết 1

Tiết 2
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top