Đồ án Đồ án quản lý điểm học sinh THPT bằng C#

Chuyên mục 'Tài Liệu' bởi thicong, 25 Tháng hai 2013.

 1. Đồ án quản lý điểm học sinh THPT được viết bằng công nghệ ADO.NET

  >> Quản lý điểm học sinh THPT

  + VS 2010
  + Crystal Report for VS 2010
  + DevExpress 11.1 or cao hơn
  + SQL Server 2005/2008/2012
  Chương trình được đóng gói và báo cáo đầy đủ: UML + Testcase
  Tác giả:

  1. Nguyễn Hồng Phú
  2. Nguyễn Thị Mỷ Diện
  3. Nguyễn Văn Đại
  4. Nguyễn Duy Hà
  Demo:
  Giao diện chính:
  [​IMG]


  Giao diện tiếp nhận học sinh
  [​IMG]


  Giao diện nhập điểm
  [​IMG]


  Giao diện phân lớp
  [​IMG]


  Giao diện tìm kiếm học sinh
  [​IMG]


  Giao diện báo cáo bảng điểm
  [​IMG]


  Cấu hình tự kết nối khi struct bảng thay đổi hoặc mất kết nối, tạo dữ liệu mẫu,...
  [​IMG]
  Tất cả hướng dẫn, cài đặt, cấu hình nằm trong 1 link duy nhất:
  http://qlhs-hcmus.googlecode.com/files/23_1142014_1142020_1142025_1142066.rar
  Project SVN: http://code.google.com/p/qlhs-hcmus/source/checkout