Giáo trình Fix: fatal error: 'X11/Xlib.h' file not found

dayto.kdh

Administrator
Hướng dẩn sửa lỗi "fatal error: 'X11/Xlib.h' file not found" khi cài HTK
Lỗi trên nói rằng file Xlib.h không được tìm thấy


Đầu tiên các bạn phải cài phần mềm xquartx, donwload tại đây https://www.xquartz.org/
Link trực tiếp https://dl.bintray.com/xquartz/downloads/XQuartz-2.7.11.dmg

Sau khi cài xong Xquartx các bạn chạy lệnh sau:
sudo ln -s /opt/X11/include/X11 /usr/local/include/X11
Chúc thành công!
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top