Share Fix lỗi : The type or namespace name 'DevComponents' could not be found...

dayto.kdh

Administrator
Sau khi các bạn chạy Visual Studio 2010 và cài dotnetbar ( DevComponents.DotNetBar2.dll ) có bạn sửa code để sử dụng DotNetBar như sau:

Thay

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
.....
Thành
namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : DevComponents.DotNetBar.Office2007RibbonForm
{
.....
Các bạn sẻ nhận được lỗi như bên dưới

The type or namespace name 'DevComponents' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temporary Projects\WindowsFormsApplication1\Form1.Designer.cs
393 17 WindowsFormsApplication1


Cách khắc phục:

Các bạn phải cài .NET Framework 4... sửa như hình bên dưới

B1: Click phải chuột vào project -> Chọn PropertiesB2: Click chọn .NET Framework 4 => OK
Chúc thành công!!!
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top