[Full video] KIT3 Vật Lý - thầy Đăng Việt Hùng

hungxc

Thành viên
Trọn bộ gồm 5 chuyên đề:

CHUYÊN ĐÊ 1 : SÓNG CƠ HỌC
CHUYÊN ĐỀ 0: DAO ĐỘNG CƠ HỌC
CHUYÊN ĐỀ 2 : ĐIỆN XOAY CHIỀU
CHUYÊN ĐỀ 3 : DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
CHUYÊN ĐỀ 4: SÓNG ÁNH SÁNG
CHUYÊN ĐỀ 5: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG VÀ VẬT LÝ HẠT NHÂN

Nguồn: Anh Pháp Tô Nguyễn
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top