giải gần đúng nghiệm pt bậc 3 bằng pp tiếp tuyến ( pp newton) và dánh giá sai số

italo113

Thành viên
Câu 1 : giải gần đúng nghiệm pt bậc 3 bằng pp tiếp tuyến ( pp newton) và dánh giá sai số. cho trước khoảng cách ly nghiệm, tính đến n=6.

Cho phương trình : -x^3-3x-5=0

Bằng phương pháp tiếp tuyến giải gần đúng nghiệm của phương trình trong khoảng (-1,5;-1). Tính đến n=5 và đánh giá sai số.
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top