Giao trinh kien truc may tinh

dayto.kdh

Administrator
Link Down
http://www.mediafire.com/download.php?i9gbmqo1oumchdq


Thông tin tài liệu
II.7 - KIỂU CỦA TOÁN HẠNG VÀ CHIỀU DÀI CỦA TOÁN HẠNG................34
II.8 - TÁC VỤ MÀ LỆNH THỰC HIỆN..................................................34
II.9 - KIẾN TRÚC RISC ( REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER).........35
II.10 - KIỂU ĐỊNH VỊ TRONG CÁC BỘ XỬ LÝ RISC................................37
II.10.1 - Kiểu định vị thanh ghi..................................................................................37
II.10.2 - Kiểu định vị tức thì.......................................................................................37
II.10.3 - Kiểu định vị trực tiếp...................................................................................38
II.10.4 - Kiểu định vị gián tiếp bằng thanh ghi + độ dời....................................................38
II.10.5 - Kiểu định vị tự tăng.....................................................................................38
II.11 - NGÔN NGỮ CẤP CAO VÀ NGÔN NGỮ MÁY................................................................39
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG II.....................................................................41
CHƯƠNG III: TỔ CHỨC BỘ XỬ LÝ...............................................................................42
III.1. ĐƯỜNG ĐI CỦA DỮ LIỆU.......................................................................................42
III.2. BỘ ĐIỀU KHIỂN...................................................................................................44
III.2.1. Bộ điều khiển mạch điện tử................................................................................44
III.2.2. Bộ điều khiển vi chương trình:............................................................................45
III.3. DIỄN TIẾN THI HÀNH LỆNH MÃ MÁY...............................................................46
III.4. NGẮT QUÃNG (INTERRUPT)...........................................................................47
III.5. KỸ THUẬT ỐNG DẪN (PIPELINE).....................................................................48
III.6. KHÓ KHĂN TRONG KỸ THUẬT ỐNG DẪN...........................................................49
III.7. SIÊU ỐNG DẪN...........................................................................................51
III.8. SIÊU VÔ HƯỚNG (SUPERSCALAR)...................................................................52
III.9. MÁY TÍNH CÓ LỆNH THẬT DÀI VLIW (VERY LONG INSTRUCTION WORD....................53
III.10. MÁY TÍNH VECTƠ........................................................................................53
III.11. MÁY TÍNH SONG SONG.................................................................................53
III.12 KIẾN TRÚC IA-64..........................................................................................59
a) Đặc trưng của kiến trúc IA-64:............................................................................59
b) Định dạng lệnh trong kiến trúc IA-64....................................................................60
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG III.........................................................
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top