Giáo trình Matlab - Dành cho các sinh viên các ngành kĩ thuật

dayto.kdh

Administrator
Giáo trình Matlab - Khoa CNTT DDHBK Đà nẵng
Tác giả: Phan-Thanh-Tao

Nội dung tài liệu

Hướng dẫn cài đặt MATLAB 7.0
Chương 1. Các khái niệm cơ bản
Chương 2. Các phép toán trên ma trận
Chương 3. Các phép toán trên mảng
Chương 4. Thao tác trên vectơ và ma trận
Chương 5. Thao tác trên vectơ và ma trận
Chương 6. Hàm ma trận
Chương 7. Đa thức và xử lý tín hiệu
Chương 8. Hàm có đối số là hàm
Chương 9. Đồ thị
Chương 10. Điều khiển luồng
Chương 11. Siêu tệp M-FILE
Chương 12. Về tệp trên đĩa

http://www.mediafire.com/download.php?uhnf9wmb9391qx7

 
xây dựng đạt nguyên xe du lịch quảng ngãi hàng xách tay quảng ngãi
Top